Slagroom

Melkveehouders melken tegenwoordig met melkmachines of volautomatische melkrobots.

In de winkel vind je 'gewone' melk, weidemelk en biologische melk; dat zegt iets over de soort veehouderij waarin de koe leeft. Twee keer per dag wordt een koe gemolken. Boeren gebruiken een melkmachine die ze zelf aansluiten op de uiers. Of ze installeren een melkrobot die koeien volautomatisch van voer voorziet en melkt, zodra ze de melkruimte binnenstappen. Eén koe geeft elke dag ruim 21 liter melk - twee keer zoveel als 50 jaar geleden.

Om bacteriën onschadelijk te maken, wordt de melk gepasteuriseerd of gesteriliseerd. Daarna wordt er een eindeloze reeks producten van gemaakt, variërend van karnemelk en koffiemelk tot crème fraîche en roomijs. Nederland is een echt zuivelland, maar de meeste zuivelproducten exporteren we. Daar staat de import van yoghurt en toetjes uit de buurlanden weer tegenover.

Dierenwelzijn

Let goed op de leefomstandigheden van de dieren bij het kopen van dierlijke producten.

Questionmark beoordeelt het dierenwelzijn van dieren volgens een methode waarin alle dierhouderijsystemen met elkaar worden vergeleken. Alle delen van de keten waar het dierenwelzijn in het geding kan zijn, komen aan bod. Ze zijn ingedeeld in zes thema's: lichamelijke impact, huisvesting, voeding, transport (naar slachthuis), slacht en leefomstandigheden van het moederdier. Wanneer soort-specifieke problemen een rol spelen in het dierenwelzijn, zoals bloedarmoede bij kalveren, dan nemen we dit als extra thema op in ons onderzoek.

Als je meer wilt lezen over onze methode, kijk dan op onze website.

Milieu

De mest van koeien en de soja in het koeienvoer veroorzaken belangrijke milieuproblemen bij de productie van melk.

Die milieulast komt vooral door het grote landgebruik voor de productie van veevoer en vermesting en verzuring van de bodem door mest. Het broeikasgas methaan dat vrijkomt uit mest en uit de darmgassen van een melkkoe, veroorzaakt klimaatverandering. Ook ammoniak en zware metalen uit mest zijn een groot milieuprobleem in de veehouderij.

Een andere milieulast is de productie van koeienvoer. Daarbij worden pesticiden ingezet, wordt veel land gebruikt en wordt - omdat een koe vaak ook soja eet - tropisch regenwoud gekapt (voor de aanleg van sojaplantages) in Zuid-Amerika.

De score op het gebied van milieu verschilt per melksoort. Volle melk bevat namelijk meer ‘melkbestanddelen’ dan halfvolle en magere melk. Magere melk maakt men juist door vette melkbestanddelen (room) uit de melk te halen. Dus: hoe voller de melk, hoe slechter de milieuscore.

Hé! Wat is 'duurzaam' voor jou?
Wil je ons helpen?