Koolvis (Wild)

Dierenwelzijn

Wij hebben nog geen onderzoek gedaan naar het dierenwelzijn van vissen, schaal- en schelpdieren.

Het welzijn van 'wilde' vissen hangt met name samen met de vangsttechnieken die worden gebruikt, en wat er na de vangst aan boord met de vissen gebeurt. Bij 'kweek' vissen is het vooral van belang dat de natuurlijke omstandigheden waarin de vissen leven zo goed mogelijk worden nagebootst en te kijken naar de invloed van het voer op het natuurlijke gedrag en de gezondheid van de vis. Een algemeen geaccpteerde methode om het dierenwelzijn van vissen, schaal- en schelpdieren te bepalen, bestaat naar ons weten nog niet. Daarom hebben wij het welzijn van deze dieren nog niet opgenomen in onze vergelijking.

Hé! Wat is 'duurzaam' voor jou?
Wil je ons helpen?