Sap - Appel (Uit concentraat)

Milieu

De milieuscore voor appelsap uit concentraat scoort is ongeveer hetzelfde als die voor 'puur' geperst sap.

De in Nederland verkochte appelsap van concentraat is met name afkomstig uit de landen China, Polen en Turkije.

Het sap wordt ter plaatse geconcentreerd. Hierbij verdampt het water en verdwijnt het gros van de vitamines. Vervolgens wordt het concentraat naar Nederland vervoerd waar het weer wordt aangelengd met water. Tenslotte worden er vaak weer vitamines aan toegevoegd. Het concentreren kost behoorlijk wat energie, maar doordat het te vervoeren volume daarna een stuk lager is, is er weinig verschil in milieubelasting. Het concentreren van het sap zorgt er ook voor dat het makkelijker opgeslagen kan worden.

De appelteelt heeft een hoge opbrengst per hectare, waardoor de impact per liter relatief laag is en het één van de best scorende sappen is. Er zijn echter wel vrij veel pesticiden nodig voor de teelt.

Hé! Wat is 'duurzaam' voor jou?
Wil je ons helpen?