Vleesrund

Luxe rundvlees als biefstuk en entrecote is vaak afkomstig van runderen die speciaal voor het vlees zijn gefokt.

In Nederland leven ongeveer 180.000 vleesrunderen en 1,5 miljoen melkkoeien.

Rund kan afkomstig zijn van vleeskoeien en melkkoeien. Vleeskoe-vlees wordt gebruikt voor 'snijvlees'. Denk hierbij aan biefstuk, bieflappen en andere stukken gesneden rundvlees. Daarnaast zijn er de melkkoeien, die over het algemeen 'vermalen' vlees zoals vlees voor rundergehakt, sudderlappen en hamburgers leveren.

Zo'n 60% van het Nederlandse rundvlees komt van melkkoeien die 'uitgemolken' zijn. Melkkoeien worden gefokt op melkproductie en eten speciaal raaigras, maïs en krachtvoer. In 1900 bedroeg de productie van een koe jaarlijks 2.500 liter melk. Nu is dat gemiddeld 8.000 liter, met uitschieters naar 12.000 liter melk per jaar. Door de hoge productiedruk zijn melkkoeien al op 5-jarige leeftijd rijp voor de slacht. Een melkkoe levert gemiddeld 300 kilo vlees op.

Dierenwelzijn

Let goed op de leefomstandigheden van de dieren bij het kopen van dierlijke producten.

Questionmark beoordeelt het dierenwelzijn van dieren volgens een methode waarin alle dierhouderijsystemen met elkaar worden vergeleken. Alle delen van de keten waar het dierenwelzijn in het geding kan zijn, komen aan bod. Ze zijn ingedeeld in zes thema's: lichamelijke impact, huisvesting, voeding, transport (naar slachthuis), slacht en leefomstandigheden van het moederdier. Wanneer soort-specifieke problemen een rol spelen in het dierenwelzijn, zoals bloedarmoede bij kalveren, dan nemen we dit als extra thema op in ons onderzoek.

Als je meer wilt lezen over onze methode, kijk dan op onze website.

Milieu

Voor 1 kilo rundvlees wordt meer broeikasgas uitgestoten dan voor welke andere vleessoort dan ook.

Vleesrunderen zijn verantwoordelijk voor een grote hoeveelheid broeikasgassen, zowel CO2 als methaan. Melkkoeien stoten per kilo vlees veel minder broeikasgas uit. Zij produceren vooral melk en de totale uitstoot wordt dus verdeeld over al die liters melk, plus het vlees aan het eind van hun leven. Dit is veel minder belastend voor het milieu dan vlees van speciale vleesrunderen.

Zuid-Amerikaanse vleesrunderen scoren van al het rundvlees het slechtst. Zij gebruiken namelijk veel grond door de weiden waarin ze lopen. Maar ook indirect legt de productie van rundvlees een groot beslag op (landbouw)grond, voor de productie van hun voedsel. Voor elke kilo vlees die een rund oplevert, eet het dier 9 kilo voer, meer dan alle andere diersoorten. Een deel van dat krachtvoer bestaat uit soja van Zuid-Amerikaanse plantages, waarvoor tropische regenwouden zijn gekapt.

Hé! Wat is 'duurzaam' voor jou?
Wil je ons helpen?