Bestuur

Questionmark heeft een statutair bestuur. Het bestuur stelt de directie aan en beslist over de strategie van Questionmark. Questionmark’s bestuursleden zijn onbezoldigd. De samenstelling van het bestuur bestaat uit een mix van mensen uit het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven. In het bestuur zitten geen belangenvertegenwoordigers van de industrie waarvan de producten in de ranking van Questionmark voorkomen. Door deze selectie en mix van belanghebbenden uit de maatschappij waarborgt Questionmark haar onafhankelijkheid.


 
 
 
 
 
 

Sylvia Borren

Voorheen directeur Greenpeace

Jan van Betten

Directeur Nudge
twitter linkedin

Herman Kienhuis

Herman Kienhuis

Managing Director KPN Ventures
twitter linkedin

Teresa Fogelberg

Teresa Fogelberg

Deputy Chief Executive GRI
linkedin

Dina Boonstra

Algemeen directeur NDC Mediagroep
twitter linkedin

willy-wagemans-2-def

Willy Wagenmans

Manager Participations and Investments, provincie Noord Brabant

Hé! Wat is 'duurzaam' voor jou?
Wil je ons helpen?