Onafhankelijkheid

Questionmark is een onafhankelijke stichting  met een eigen koers.

Questionmark heeft een statutair bestuur dat vier keer per jaar vergadering houdt. Het bestuur stelt de directie aan en beslist over de strategie van Questionmark. Questionmark’s bestuursleden zijn vertegenwoordigers van bedrijven, maatschappelijke organisaties en de wetenschap. In het bestuur zitten geen belangenvertegenwoordigers van de industrie waarvan de producten in de ranking van Questionmark voorkomen. Door deze selectie en mix van belanghebbenden uit de maatschappij waarborgt Questionmark haar onafhankelijkheid.

Naast het bestuur heeft Questionmark een Raad van Advies. Hierin zitten diverse experts en belanghebbenden van de werkterreinen van Questionmark. De Raad van Advies is een adviserend orgaan, zonder enige bevoegdheden. De Raad komt in diverse samenstellingen een aantal keer per jaar bij elkaar om Questionmark te adviseren.

De strategie – en daarbinnen de methode om producten te vergelijken op duurzaamheid – wordt vastgesteld door het bestuur. Het operationele team van Questionmark doet hier jaarlijks een voorstel toe. Bij de ontwikkeling van strategievoorstellen laat het operationele team zich adviseren en inspireren door de Raad van Advies en de continue dialoog met stakeholders uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, keurmerken, wetenschap en overheid.

Hé! Wat is 'duurzaam' voor jou?
Wil je ons helpen?