Stakeholderdialoog

In alle fasen van ons onderzoek werken we nauw samen met experts van universiteiten, NGO’s, onderzoeksinstituten en sectorvertegenwoordigers. Op die manier beschikken we over de laatste informatie over productieketens. Op deze pagina beschrijven onze werkwijze en de mogelijkheden om Questionmark van de laatste, relevante informatie te voorzien.

Welke rol heeft de stakeholder?

In de dialoog kan de stakeholder zich ervan verzekeren dat de laatste informatie, een specifieke gezichtspunt of een bepaald belang bij de onderzoekers bekend is. Tevens krijgt de stakeholder tijdige inzage in de onderzoeksresultaten, zodat de stakeholder of de achterban zich kan voorbereiden op publicatie. De stakeholderdialoog is geen ronde tafel waarbij consensus de uitkomst bepaalt; Questionmark besluit zelfstandig welke informatie op welke manier in het onderzoek wordt meegenomen. Deelnemers aan de stakeholderdialoog mogen van Questionmark verwachten:

  • vroegtijdige inzage in de aanpak van het onderzoek
  • vroegtijdige inzage in voorlopige resultaten
  • vroegtijdige inzage in conceptresultaten
  • open houding tegenover aangeleverde data en onderbouwde argumenten
  • actieve communicatie over de mate waarin geleverde informatie of commentaar is verwerkt

Anderzijds verwacht Questionmark van deelnemende stakeholders:

  • acceptatie van het doel en de algemene werkwijze van Questionmark
  • constructieve houding in dialoog met Questionmark en andere stakeholders
  • bereidheid om genoemd te worden als deelnemer aan de stakeholderdialoog in het algemeen – deelnemers worden niet geciteerd
  • we verwachten van stakeholders of experts niet om inhoudelijke goedkeuring of verantwoordelijkheid voor de resultaten. De resultaten van ons onderzoek worden geheel onder verantwoordelijkheid van Questionmark gepubliceerd.

Tot nu toe betrokken stakeholders en experts

Milieu Mensenrechten Dierenwelzijn
Wetenschap en
onderzoek
CE Delft
The Sustainability Consortium
CLM
Blonk Consultants
Universiteit Wageningen
Louis Bolk Instituut
Somo
The Sustainability Consortium
Universiteit Wageningen
NGOs Greenpeace
Solidaridad
Stichting de Noordzee
GoodFishFoundation
Wereld Natuur Fonds
FNV
ITUC
OxfamNovib
Fairfood International
CNV
Milieudefensie
Dierenbescherming
Wakker Dier
Bedrijfsleven Bionext
LTO Nederland
FNLI
CBL
Nederlandse Brouwers
 LTO Nederland
Nepluvi (pluimvee-verwerkende industrie)
VNV/COV (slacht- en verwerkende industrie)
Bionext
LTO Noord
Keurmerken Milieukeur
Utz Certified
FairTrade
Rainforest Alliance
EKO
Marine Stewardship Council
Aqua Stewardship Council
Utz Certified
FairTrade
Rainforest Alliance
Fair Produce
Beter Leven Kenmerk

 

Dialoog per productgroep

We benaderen per productgroep verschillende experts en stakeholders uit de betreffende sector. Voor de thema’s milieu en mensenrechten gebeurt dat in een gestandaardiseerde stakeholderdialoog in drie fasen. Stakeholders kunnen zichzelf aanmelden voor de dialoog indien het behartigde belang of de achterban nog niet door een andere partij aan tafel vertegenwoordigd is.

Fase 1: Bepalen onderzoeksbereik

In eerste instantie leggen we de opzet van het onderzoek voor aan experts. Het gaat dan met name om het identificeren van belangrijkste problemen in de betrokken sectoren. Daarnaast kan het – zeker in de eerste jaren van ons werk – voorkomen dat de specifieke kenmerken van een sector vragen om aanpassing van onze onderzoeksmethode. In deze fase spreken we met de stakeholders individueel, telefonisch of in persoonlijk gesprek.

Fase 2: Voorlopige resultaten

Uitgaande van de resultaten van de eerste fase beginnen we met het onderzoek van de productgroep. Na onderzoek van alle ingrediënten berekenen we de voorlopige resultaten per ingrediënt. Deze resultaten leggen we voor aan dezelfde experts, met het verzoek te controleren of de resultaten overeenkomen met hun ervaring op dit gebied. Bij voorkeur brengen we voor deze fase alle experts in een bijeenkomst samen, zodat er ruimte is voor discussie over onze aanpak en de resultaten.

Fase 3: Conceptresultaten

Vóór publicatie leggen we de onderzoeksresultaten nog eens aan de experts voor, waarbij we aangeven welke wijzigingen zijn aangebracht naar aanleiding van hun eerdere commentaar. Deze fase is in eerste instantie weer telefonisch of in persoonlijk gesprek, tenzij de aard van de discussie het nodig maakt een tweede bijeenkomst te beleggen.

Ongevraagd advies

Naast deze actieve benadering van experts staan we op elk moment open voor commentaar en aanvullingen op onze methodiek en resultaten, ook nadat de resultaten al gepubliceerd zijn. Stakeholders kunnen hiervoor altijd contact opnemen met onze onderzoeksafdeling via hun vaste contactpersoon of via info@thequestionmark.org.

Verbetering algemene methodiek

Naast advies en commentaar op het onderzoek van specifieke productgroepen, vragen en krijgen we ook advies van experts over onze onderzoeksmethode in het algemeen. Meer daarover lees je in hoofdstuk 6 onder Methode.

Hé! Wat is 'duurzaam' voor jou?
Wil je ons helpen?