Dierenwelzijn

Volle yoghurt (Biologische landbouw)

Het Biologische keurmerk stelt strenge eisen op het gebied van dierenwelzijn.

Voordat een dierhouderij de naam ‘biologisch’ mag dragen, moet er aan strenge eisen op het gebied van dierenwelzijn worden voldaan.

Een belangrijk criterium is dat de dieren zich op een zo natuurlijk mogelijke manier kunnen gedragen. Aan dat criterium worden ook eisen gekoppeld. Bijvoorbeeld dat de dieren altijd naar buiten kunnen, tenzij dit niet kan door weers-, bodem- of gezondheidsomstandigheden. Andere eisen zijn dat dieren in hun binnenverblijf daglicht hebben en stro. Ze moeten veel meer leefoppervlakte tot hun beschikking hebben dan wettelijk is voorgeschreven.

Questionmark beoordeelt het dierenwelzijn van dieren volgens een methode waarin alle dierhouderijsystemen met elkaar worden vergeleken. Alle delen van de keten waar het dierenwelzijn in het geding kan zijn, komen aan bod. Ze zijn ingedeeld in zes thema's: lichamelijke impact, huisvesting, voeding, transport (naar slachthuis), slacht en leefomstandigheden van het moederdier. Wanneer soort-specifieke problemen een rol spelen in het dierenwelzijn, zoals bloedarmoede bij kalveren, dan nemen we dit als extra thema op in ons onderzoek.

Als je meer wilt lezen over onze methode, kijk dan op onze website.

Hé! Wat is 'duurzaam' voor jou?
Wil je ons helpen?