Milieu

Volle yoghurt (Biologische landbouw)

Koeien die biologische melk produceren krijgen biologische voeding.

Bij de productie van de voeding van deze melkrunderen wordt geen gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Daarnaast krijgen zij krachtvoer met biologisch geteelde soja. Hoewel bij het verbouwen van biologische soja niet expliciet rekening wordt gehouden met ontbossing van waardevolle natuur, is deze soja grotendeels wel afkomstig uit landen waar geen ontbossing plaatsvindt. Reguliere soja is doorgaans afkomstig uit Zuid-Amerika, waar voor de teelt van niet gecertificeerde soja op grote schaal tropisch regenwoud wordt gekapt.

Magere yoghurt heeft minder milieu-impact dan volle of halfvolle yoghurt, omdat daarin minder droge melkstof zit.

De belangrijkste milieuproblemen waaraan een melkkoe bijdraagt, zijn de uitstoot van het broeikasgas methaan (uit mest en darmgassen) en van ammoniak (uit koeienpoep en mest voor de teelt van koeienvoer). Koeien eten onder meer soja waarvoor tropisch regenwoud is gekapt - ook dat draagt bij aan het verlies van natuur en veroorzaakt CO2-uitstoot.

Hé! Wat is 'duurzaam' voor jou?
Wil je ons helpen?