Mensenrechten

Varken

Questionmark onderzoekt de mensenrechtensituatie bij de veevoerproductie, veehouderijen, slachterijen en de vleesverwerking.

Hierbij wordt onder andere gekeken naar onteigenen van land, de behandeling van werknemers (met betrekking tot leefbaar inkomen, vakbondsvrijheid, lange werkdagen) en het risico op kinderarbeid. Bij de productie van vlees afkomstig uit West-Europa, is het voornaamste risico een slechte behandeling van werknemers in de slacht en vleesverwerking. Ook al is de Nederlandse wetgeving meestal in orde, de tijdelijke contracten en het optreden van sommige uitzendbureaus in de branche maken de positie van (veelal buitenlandse) werknemers kwetsbaar. Ze vrezen soms zelfs voor hun baan en inkomsten als ze opkomen voor hun belangen. Er is inmiddels een keurmerk genaamd ‘Stichting Normering Arbeid’ voor uitzendbureau’s die aantoonbaar volgens de regels werken, maar er staat niet op de verpakking of producenten hiermee werken.

Bij vlees uit Zuid-Amerika is vaker sprake van ernstige mensenrechtenschendingen in dan vlees bij uit West-Europa. Geweld richting de inheemse bevolking en kleine boeren, om uitbreiding van grond voor veeteelt te realiseren, is aan de orde van de dag. Kinder- en gedwongen arbeid komt hier nog voor.

Tot slot kleven aan het veevoer ook soms negatieve sociale aspecten. Vooral als deze rietsuiker, soja en palm olie bevatten. Deze ingrediënten komen vaak uit landen waar land is onteigend of waar werknemers slecht worden behandeld.

Hé! Wat is 'duurzaam' voor jou?
Wil je ons helpen?