Mensenrechten

Bier (speciaal, alc. 3,8% vol.)

Voor dit product is de kans op mensenrechtenschendingen klein, maar gastarbeiders zijn echter wel kwetsbaar.

Over het algemeen zijn de werkomstandigheden goed. Vakbondsrechten worden gerespecteerd en het aantal verplichte arbeidsuren is beperkt. Toch kan het voorkomen dat arbeiders benadeeld worden. Tijdelijke krachten zijn niet zeker van een inkomen en gastarbeiders uit andere delen van Europa of Noord-Afrika kunnen worden gediscrimineerd of worden minder betaald doordat extra kosten voor huisvesting en transport in rekening worden gebracht als ze werken via malafide uitzendbureaus.

Hé! Wat is 'duurzaam' voor jou?
Wil je ons helpen?