Milieu

Amandelen

Een amandelboom heeft veel ruimte nodig, waardoor amandelen een groot beslag leggen op landbouwgrond.

Voor een rendabele amandelboomgaard zijn veel hectares nodig. Eén amandelboom neemt flink wat ruimte in beslag. Dit landgebruik is de belangrijkste negatieve bijdrage van de amandelteelt aan het milieu.

Bij de teelt van amandelen gebruiken boeren kunstmest en water voor irrigatie. Dat laatste leidt lokaal soms tot watertekorten. De kunstmest draagt bij aan klimaatverandering: bij de productie, het transport en het gebruik komen broeikasgassen (CO2 en lachgas) vrij. Kunstmest tast de vruchtbaarheid van de bodem aan en kan het grondwater vervuilen.

Hé! Wat is 'duurzaam' voor jou?
Wil je ons helpen?