Milieu

Varken (Milieukeur)

Varkens zijn grote ammoniakproducenten; hun mest draagt flink bij aan de verzuring van bodem en water in Nederland.

Varkens eten - per kilo vlees die ze produceren - minder soja dan kippen. Soja is vaak afkomstig van Zuid-Amerikaanse plantages waarvoor tropische regenwouden zijn gekapt.

Het milieueffect van varkensvlees is desondanks vergelijkbaar met dat van kippen, omdat varkens meer voer nodig hebben om te groeien. In Nederland levert ammoniak uit veehouderijen de grootste bijdrage aan de neerslag van stikstof. En dat leidt tot vermesting en verzuring van de bodem, waardoor planten en dieren (lokaal) uitsterven.

Raapzaadolie

De milieuimpact van plantaardige oliën is afhankelijk van het type olie dat wordt gebruikt.

Er zitten grote verschillen in milieu-impact wanneer je verschillende soorten plantaardige oliën vergelijkt. De milieu-impact heeft bijvoorbeeld te maken met de efficiëntie in productie (het aantal kilogram per hectare), maar ook waar het vandaan komt. In de voedingsmiddelenindustrie weten de bedrijven zelf vaak niet waar de olie exact vandaan komt.

Voor dit ingrediënt hebben we het gemiddelde van allerlei verschillende plantaardige oliën genomen om een milieuscore te berekenen. Hieronder vallen bijvoorbeeld sojaolie & palmolie, die een hele slechte milieuscore hebben doordat er een grote kans is dat er in het verleden tropische bossen zijn gekapt om ruimte te maken voor de landbouwgronden. Andere oliën zoals bijvoorbeeld zonnebloemolie scoren weer beter op het vlak van milieu, doordat het risico dat er (tropische) bossen zijn gekapt heel laag is.

Hé! Wat is 'duurzaam' voor jou?
Wil je ons helpen?