Algemeen

Water (Engeland, koolzuurhoudend)

Bij dranken is uitgegaan van leidingwater, tenzij bron- of mineraalwater vermeld staat.

Van veel dranken vormt water het hoofdbestanddeel, naast eventuele zoetmakers of andere ingrediënten. Voor de productie wordt gebruik gemaakt van leidingwater, bronwater of mineraalwater. In Nederland komt twee derde van het leidingwater uit grondwater en een derde uit oppervlaktewater, bestaande uit meren en rivieren. Waar grondwater op een natuurlijke manier grotendeels gefilterd is, is oppervlaktewater vuiler – het zuiveringsproces is dan ook uitgebreider en duurder. Bron- en mineraalwater moet wettelijk bepaald aan hogere eisen voldoen. De prik in water en frisdranken wordt gemaakt door koolzuurgas te mengen met het water.

Rietsuiker

Brazilië is veruit de grootste suikerrietproducent ter wereld.

De suiker van de rietsuikerplant zit in de stengel, die wel 3 tot 6 meter hoog kan worden. Als de planten geoogst zijn, worden ze uitgeperst waarna de suiker uit het vocht wordt gekristalliseerd. Brazilië produceert verreweg de meeste rietsuiker. Onze rietsuiker komt als een 'bruine, kleverige homp' naar Nederland en wordt hier gezuiverd en soms ontkleurd.

Suikerriet is ook een belangrijke grondstof voor de productie van ethanol (alcohol) voor biobrandstoffen. Die wordt gemaakt van de dikke stroop (melasse) die achterblijft als de suiker uit de plantenstengels is geperst. De stengelresten dienen als basis voor veevoer, papier of biomassa voor elektriciteitsopwekking.

Hé! Wat is 'duurzaam' voor jou?
Wil je ons helpen?