Mensenrechten

Water (Engeland, koolzuurhoudend)

Bij water uit West-Europa is de kans op mensenrechtenschendingen relatief klein.

Over het algemeen zijn de werkomstandigheden in West-Europa goed. Vakbondsrechten worden gerespecteerd en het aantal verplichte arbeidsuren is beperkt. Toch kan het voorkomen dat arbeiders benadeeld worden. Tijdelijke krachten zijn niet zeker van een inkomen en gastarbeiders uit andere delen van Europa of Noord-Afrika kunnen worden gediscrimineerd. Soms worden hoge kosten in rekening gebracht voor transport en huisvesting van gastarbeiders. Werk is tijdelijk, en arbeiders moeten altijd klaar staan om te werken, anders lopen zij kans hun baan te verliezen.

Rietsuiker

Werken op een suikerrietplantage is zwaar en kent een hoog risico op kinderarbeid en dwangarbeid.

Landconflicten komen regelmatig voor door het hoge landgebruik van suikerplantages. Ook in Brazilië die de grootste rietsuikerproducent is.

Slavenarbeid komt nog steeds voor in een aantal grote suiker-producerende landen, zoals Brazilië. Regelmatig worden nog slaven bevrijd van Braziliaanse suikerrietplantages. Inheemse bewoners en andere armen worden verleid om in de suikerindustrie te gaan werken. Maar plantage-eigenaren rekenen de kosten van het vervoer naar de plantage als schuld van de nieuwe werknemers. Van die schuld komen ze vaak niet meer af, bijvoorbeeld omdat de kosten van levensonderhoud kunstmatig hoog gehouden worden op de plantages. Kinderarbeid is formeel verboden, maar dat wordt in de praktijk weinig gecontroleerd en komt regelmatig voor.

Hé! Wat is 'duurzaam' voor jou?
Wil je ons helpen?