Milieu

Sap - Ananas (Uit concentraat)

Het risico dat er in Thailand en Kenia boskap heeft plaatsgevonden voor de aanleg van ananas plantages is hoog.

Ananas wordt in veel verschillende regio’s in de wereld geteeld. De productie van ananassen voor sap vindt met name plaats in Zuidoost Azië (o.a. Thailand en Indonesië) maar ook in Costa Rica en Zuid-Afrika en Kenia.

Sap van Thaise en Keniaanse ananassen scoort relatief slecht door het risico dat er boskap heeft plaatsgevonden voor de aanleg van de ananas plantages.

Het transport van ananassen gebeurt per schip. Scheepsvervoer is niet heel belastend voor het milieu, dus ondanks dat ananas altijd van ver komt is de milieuschade door transport vrij klein.

Sap - Appel (Uit concentraat)

De milieuscore voor appelsap uit concentraat scoort is ongeveer hetzelfde als die voor 'puur' geperst sap.

De in Nederland verkochte appelsap van concentraat is met name afkomstig uit de landen China, Polen en Turkije.

Het sap wordt ter plaatse geconcentreerd. Hierbij verdampt het water en verdwijnt het gros van de vitamines. Vervolgens wordt het concentraat naar Nederland vervoerd waar het weer wordt aangelengd met water. Tenslotte worden er vaak weer vitamines aan toegevoegd. Het concentreren kost behoorlijk wat energie, maar doordat het te vervoeren volume daarna een stuk lager is, is er weinig verschil in milieubelasting. Het concentreren van het sap zorgt er ook voor dat het makkelijker opgeslagen kan worden.

De appelteelt heeft een hoge opbrengst per hectare, waardoor de impact per liter relatief laag is en het één van de best scorende sappen is. Er zijn echter wel vrij veel pesticiden nodig voor de teelt.

Sap - Passievrucht (Uit concentraat)

Sap en puree van fruit zijn worden vaak lokaal geconcentreerd en in Nederland aangelengd met water.

Wanneer sap wordt gebruikt om een vruchtendrank van te maken is er een Europese wetgeving die toeziet op de naamgeving.

Fruitdranken verschillen nogal van elkaar in samenstelling. De Europese wetgeving onderscheidt de volgende 3 verschillende fruitdranken: • ‘sappen’, met 100% fruit als ingrediënt. Dit kan vers sap zijn als ook sap uit concentraat. • ‘Nectars’, die minimaal tussen de 25% en 50% fruit als ingrediënt bevatten. Het percentage hangt af van het soort vrucht. • frisdrank met fruitsmaken, die te weinig fruit als ingrediënt hebben om de term nectar of sap te mogen gebruiken.

Bietsuiker

De verwerking van bietenpulp kost nu nog veel aardgas, maar kan in de (nabije) toekomst ook groen gas opleveren.

Bietsuiker heeft vooral invloed op het milieu vanwege het brandstofverbruik bij de oogst en verwerking van de bieten. Hoewel dit lager is dan bijvoorbeeld bij de aardappelteelt, wordt gemiddeld per hectare toch nog 190 liter brandstof gebruikt.

Vooral het drogen van de bietenpulp om dit te verwerken tot veevoer, kost veel aardgas. Daarom zijn er vergevorderde plannen om bietenresten te vergisten voor de levering van groen gas.

Water (Nederland, niet koolzuurhoudend)

De verpakking van water en frisdrank is vaak het meest bepalend voor de milieu-impact.

Voor de score van water en frisdrank is gekeken naar de productie van ingrediënten, de verpakking en het transport. Verschillen in scores tussen producten ontstaan vooral door de verschillen in transportafstand en de keuze van de verpakking. Dit komt omdat water, het hoofdbestanddeel van dranken, zelf een lage impact heeft op het milieu. Omdat mineraalwater (volgens regelgeving) aan de bron gebotteld moet worden, scoort met name water uit het buitenland verhoudingsgewijs slecht.

Dranken verpakt in blikjes, pakken of in glazen flesjes voor eenmalig gebruik, zijn slechter voor het milieu dan verpakkingen met statiegeld. De reden is dat het produceren van kartonnen pakken en het omsmelten van glazen flesjes en blikjes tot nieuwe flesjes en blikjes een hogere impact heeft dan het wassen van statiegeldflesjes.

Vrijwel alle stalen blikjes worden gescheiden van het restafval. Aluminium is veel lastiger om uit het afval te halen en worden dan ook maar voor ongeveer 50% uit het afval gehaald. Ook is het over het algemeen zo dat grotere verpakkingen beter scoren dan kleinere verpakkingen – voor 1 liter water is immers minder verpakking nodig dan voor twee keer 0,5 liter water.

Melkpermeaat

De mest van koeien en de soja in het koeienvoer veroorzaken belangrijke milieuproblemen bij de productie van melk.

Die milieulast komt vooral door het grote landgebruik voor de productie van veevoer en vermesting en verzuring van de bodem door mest. Het broeikasgas methaan dat vrijkomt uit mest en uit de darmgassen van een melkkoe, veroorzaakt klimaatverandering. Ook ammoniak en zware metalen uit mest zijn een groot milieuprobleem in de veehouderij.

Een andere milieulast is de productie van koeienvoer. Daarbij worden pesticiden ingezet, wordt veel land gebruikt en wordt - omdat een koe vaak ook soja eet - tropisch regenwoud gekapt (voor de aanleg van sojaplantages) in Zuid-Amerika.

De score op het gebied van milieu verschilt per melksoort. Volle melk bevat namelijk meer ‘melkbestanddelen’ dan halfvolle en magere melk. Magere melk maakt men juist door vette melkbestanddelen (room) uit de melk te halen. Dus: hoe voller de melk, hoe slechter de milieuscore.

Hé! Wat is 'duurzaam' voor jou?
Wil je ons helpen?