Milieu

Sap - Aardbei (Uit concentraat)

Aardbeiensap komt met name uit Mediterrane landen en Polen en in sommige vallen uit Nederland.

Het maakt vanuit milieuoogpunt niet veel uit of het sap geconcentreerd wordt voordat het vervoerd wordt of niet. De extra milieubelasting door het concentreren wordt gecompenseerd doordat er minder vervoerd hoeft te worden voor een liter sap.

Sap - Citroen (Uit concentraat)

Citrus fruit komt met name uit Mediterrane landen.

Het maakt vanuit milieuoogpunt niet veel uit of het sap geconcentreerd wordt voordat het vervoerd wordt of niet. De extra milieubelasting door het concentreren wordt gecompenseerd doordat er minder vervoerd hoeft te worden voor een liter sap.

Sap - Druif (Uit concentraat)

Druivensap is vooral afkomstig van druiven die overblijven uit de wijnbouw, met name uit de Mediterrane landen.

De opbrengst van druiven, in kilo per hectare, is vrij laag. Per kilo druiven wordt hierdoor veel energie, landbouwgrond en pesticiden gebruikt. Hierdoor is de milieubelasting van het produceren van sap uit druiven hoger dan die van de meeste andere fruitsappen.

Het meeste druivensap is gemaakt van geconcentreerd sap. Water verdampt en vitamines verdwijnen tijdens het concentreren, waarna het concentraat veelal per vrachtwagen of per boot wordt getransporteerd. Vervolgens wordt het door de toevoeging van water weer ‘terug verdund’ en soms worden extra vitamines toegevoegd. Het concentreren van het sap zorgt ervoor dat het makkelijker opgeslagen en vervoerd kan worden.

Ondanks dat er extra energie nodig is voor het concentreren en later weer verdunnen is de milieubelasting vergelijkbaar met die van vers geperst sap, doordat je kleinere hoeveelheden hoeft te transporteren.

Sap - Kers (Uit concentraat)

Watergebruik tijdens de kersenteelt in droge landen is het grootste milieuprobleem bij de productie van kersensap.

Kersen komen met name uit Griekenland, Spanje en Chili. In deze droge landen wordt relatief veel water gebruikt voor irrigatie tijdens de teelt. Om 1 kilogram kersen te produceren is in Spanje bijvoorbeeld 1000 liter water nodig.

Bietsuiker

De verwerking van bietenpulp kost nu nog veel aardgas, maar kan in de (nabije) toekomst ook groen gas opleveren.

Bietsuiker heeft vooral invloed op het milieu vanwege het brandstofverbruik bij de oogst en verwerking van de bieten. Hoewel dit lager is dan bijvoorbeeld bij de aardappelteelt, wordt gemiddeld per hectare toch nog 190 liter brandstof gebruikt.

Vooral het drogen van de bietenpulp om dit te verwerken tot veevoer, kost veel aardgas. Daarom zijn er vergevorderde plannen om bietenresten te vergisten voor de levering van groen gas.

Hé! Wat is 'duurzaam' voor jou?
Wil je ons helpen?