Mensenrechten

Sap - Aardbei (Uit concentraat)

De aardbeienteelt is behoorlijk arbeidsintensief.

Voor sap en puree importeren we veel aardbeien uit Zuid-Europa. In sommige gevallen komt het uit eigen land of andere West-Europese landen. In Zuid-Europa zijn de arbeidsomstandigheden aanzienlijk minder goed geregeld dan in West-Europa, voor de vele, vaak illegale, migranten. Arbeiders krijgen bijna nooit voldoende loon om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Stoppen met werken is hierdoor meestal geen optie en sparen onmogelijk. Van hun doel om geld terug te sturen naar eigen land komt zo weinig terecht.

Veelal vindt het werk plaats in de volle zon, zonder voldoende bescherming en worden arbeiders teelt blootgesteld aan pesticiden.

Ongeveer een kwart van de komen uit Polen en Duitsland. Hier zijn de omstandigheden beter, maar niet zonder risico. Werkdagen zijn langer dan in andere sectoren en onderbetaling van migrantenarbeiders komt veel voor.

Sap - Citroen (Uit concentraat)

Fruit voor citrus-sap importeren we uit allerlei landen. De arbeidsomstandigheden in de teelt zijn hier vaak zwaar.

Citrusfruit, zoals citroenen en mandarijnen komen uit veel verschillende Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen, maar ook uit Zuid-Europa.

Bijna overal krijgen arbeiders onvoldoende loon om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Stoppen met werken is hierdoor meestal geen optie en sparen onmogelijk, een uitzichtloze situatie. Veelal vindt het werk plaats in de volle zon, zonder voldoende bescherming, en worden arbeiders blootgesteld aan pesticiden. Vaak wordt het werk van vakbonden systematisch tegengewerkt door bedrijven en overheden.

Sap - Druif (Uit concentraat)

In de druiventeelt werken vele migrantenarbeiders lange dagen door, in de hitte en voor weinig loon.

Veel van ons druivensap is een bijproduct van de Zuid-Europese wijnteelt. De vele migrantenarbeiders die werken in de sector krijgen onvoldoende loon om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Stoppen met werken is hierdoor meestal geen optie en sparen onmogelijk. Van hun doel om geld terug te sturen naar eigen land komt zo weinig terecht.

Veelal vindt werk plaats in de volle zon, zonder voldoende bescherming. Door de tijdelijke aard van het werk is het moeilijk voor vakbonden om deze mensen te helpen. Daarnaast komen de migranten of seizoenarbeiders zelf niet op voor hun rechten, uit angst om hun baan te verliezen.

Bietsuiker

De meeste bietsuiker die in Nederland verkocht wordt komt uit Nederland.

In Nederland is de bescherming van mensenrechten overwegend goed geregeld. In de praktijk is er ook in de Nederlandse landbouwsector wel een klein risico dat (buitenlandse) seizoenarbeiders kunnen worden uitgebuit. Risico’s zijn zeer lange werkdagen, oplichting door malafide tussenbureaus en slechte tijdelijke huisvesting. Ook houden werkgevers zich niet altijd aan de CAO en betalen ze seizoenarbeiders soms te weinig.

Hé! Wat is 'duurzaam' voor jou?
Wil je ons helpen?