Milieu

Peer (Gedroogd)

Nederlandse peren worden vaak nog enkele maanden in een koelcel bewaard.

De peren in de Nederlandse schappen komen voornamelijk uit Nederland, België, Italië, Chili, Argentinië en Zuid-Afrika. Peren worden geteelt in boomgaarden. Nederlandse peren worden vaak nog enkele maanden in een koelcel bewaard. Ze zijn, afhankelijk van het ras, bijna het hele jaar – op juni en juli na – verkrijgbaar.

Het gekoeld bewaren van peren gebeurt op efficiënte wijze, in speciale koelcellen, waardoor de impact op de milieu score beperkt is. De milieubelasting van peren wordt vooral veroorzaakt door het transport. Dat verschilt per land van herkomst. Binnen Europa gaat het vervoer per vrachtwagen. De Nederlandse peer heeft dan natuurlijk de laagste milieu-impact.

Uit Zuid-Amerika en Zuid-Afrika worden de peren per schip getransporteerd. Scheeps vervoer heeft per afgelegde kilometer een lagere impact op het milieu dan vrachtwagen transport. Hierdoor is de milieubelasting als gevolg van het transport vergelijkbaar, ondanks de grote afstand.

Aardappel (Gedroogd)

Nederlandse aardappels zijn het hele jaar door te verkrijgen.

De aardappels in de Nederlandse schappen komen voornamelijk uit Nederland, Duitsland en België. Aardappels worden altijd in de vollegrond geteeld. De opbrengst per hectare is vergeleken met andere groenten hoog. Na de oogst worden aardappels vaak nog enkele maanden in een koelcel bewaard.

Voor de teelt van aardappels worden veel pesticiden gebruikt, al snel zo'n 16 kg per hectare. Het gekoeld bewaren van aardappels gebeurt op efficiënte wijze, waardoor dit een lage impact op de milieuscore heeft. Nederlandse aardappels zijn het hele jaar door verkrijgbaar. Het verschil in milieubelasting tussen de verschillende landen wordt met name verklaard door de afstand waarover de aardappels per vrachtwagen vervoerd worden. Aardappels uit Duitsland en België hebben hierdoor een iets hogere milieu-impact dan de Hollandse.

Hé! Wat is 'duurzaam' voor jou?
Wil je ons helpen?