Dierenwelzijn

Ei (Scharrel)

Hoe meer sterren, des te strenger de eisen op gebied van dierenwelzijn.

Voor kippen, varkens, koeien en konijnen stelt het Beter Leven Kenmerk (BLK) strengere eisen voor dierenwelzijn dan de wet voorschrijft. Binnen BLK wordt er met sterren gewerkt, maximaal 3. Hoe meer sterren, des te strenger de eisen voor dierenwelzijn. Deze eisen gaan onder meer over huisvesting en transport. Om in aanmerking te komen voor één ster moet de transportduur bijvoorbeeld korter zijn dan wettelijk is toegestaan. Om drie sterren te krijgen moeten dieren altijd de mogelijkheid hebben om naar buiten te kunnen.

Questionmark beoordeelt het dierenwelzijn van dieren volgens een methode waarin alle dierhouderijsystemen met elkaar worden vergeleken. Alle delen van de keten waar het dierenwelzijn in het geding kan zijn, komen aan bod. Ze zijn ingedeeld in zes thema's: lichamelijke impact, huisvesting, voeding, transport (naar slachthuis), slacht en leefomstandigheden van het moederdier. Wanneer soort-specifieke problemen een rol spelen in het dierenwelzijn, zoals bloedarmoede bij kalveren, dan nemen we dit als extra thema op in ons onderzoek.

Als je meer wilt lezen over onze methode, kijk dan op onze website.

Hé! Wat is 'duurzaam' voor jou?
Wil je ons helpen?