Hoe komt Questionmark tot de productscores?

Stap 1: Kies een product

Bijvoorbeeld melk

Stap 2: Vaststellen welke productvarianten we vinden in de supermarkten

Er wordt gekeken naar het soort melk (halfvolle, vol, mager), of het een keurmerk bevat (weidegang, biologisch) en de merkfabrikant (Albert Heijn, Campina).

Van iedere product maken we een lijst met alle verschillende productvarianten. Voor bijvoorbeeld melk hebben we een lijst gemaakt van alle varianten melk (halfvolle, vol, mager) die we in de winkel kunnen onderscheiden. Onze definitie van een ‘productvariant’ is dat deze gekenmerkt wordt door herkenbare en verifieerbare criteria, bijvoorbeeld melk met het Weidegang-keurmerk en melk met het biologische EKO-keurmerk. Daarnaast kijken we of de melk afkomstig is van een bepaalde fabrikant (Campina, Arla) of huismerk (Albert Heijn). Door deze criteria kunnen we de ene soort melk van de andere onderscheiden. De lijst komt er dan zo uit te zien: volle melk Campina, halfvolle melk Boerenland,  magere  melk Albert Heijn, et cetera.

Stap 3: Bepalen welke informatie we willen weten en we kwantitatief (cijfermatig) kunnen verzamelen voor dit product

We stellen vast voor welke duurzaamheidsthema’s we cijfermatige informatie over het productieproces kunnen verzamelen. Voor de categorie vlees, zuivel, eieren zijn dat de thema’s: uitstoot van broeikasgassen, het verlies aan biodiversiteit en de mate van dierenwelzijn. Per duurzaamheidsthema stellen we een cijfermatig te meten indicator/ parameter vast. Bijvoorbeeld: kilogram broeikasgas per kilo geproduceerd product.

Stap 4: Verzamelen cijfermatige duurzaamheidsinformatie

Met een panel van verschillende duurzaamheidsexperts stellen we vast welke geaccepteerde onderzoeksmethoden en gegevens er zijn. Per duurzaamheidsindicator zoeken we een onderzoeksinstelling die volgens de gewenste onderzoeksmethode de informatie voor een bepaalde duurzaamheidsindicator (bijvoorbeeld CO2) voor alle productvarianten (bijvoorbeeld melk) kan verzamelen.

Stap 5: Scoren duurzaamheidsinformatie per productsoort

De onderzoeksinstellingen leveren ons voor alle varianten van een product (bijvoorbeeld melk) de cijfermatige waardes van de duurzaamheidindicatoren (broeikasgas, biodiversiteit, dierenwelzijn) aan. Op basis van deze informatie kunnen wij de productvarianten op volgorde zetten van de hoogste score naar de laagste score. Bijvoorbeeld van de hoogste hoeveelheid kilogram broeikasgas uitstoot van melk tot de laagste hoeveelheid kilogram broeikasgas uitstoot van  melk. Deze van hoog naar laag gesorteerde lijst verdelen we in een schaal van 1 tot 10. Het resultaat is dat iedere productsoort voor iedere duurzaamheidsindicator (broeikasgas, biodiversiteit, dierenwelzijn, schadelijke stoffen) een cijfer van 1 tot 10 heeft.

Stap 6: De gecombineerde duurzaamheidsscore van een product

Als laatste stap tellen we de scores van de verschillende duurzaamheidsindicatoren voor iedere productvariant bij elkaar op en delen die door het totaal. Zo krijg je dus een gemiddelde. We kennen geen weging toe aan de verschillende duurzaamheidsindicatoren. Door de onderliggende duurzaamheidsscores direct inzichtelijk te maken bij het opzoeken van een product in onze website of app kan een gebruiker zelf bepalen welke duurzaamheidsdimensie hij/zij zwaarder vindt wegen dan de ander.

Meer details over de methodiek van het scoren en de werkelijke onderzoeksresultaten

Meer details over hoe de producten die nu in Questionmark te vinden zijn gescoord worden, samen met de werkelijke onderzoeksgegevens, vind je in de Questionmark verantwoordingsdocumenten.

Hé! Wat is 'duurzaam' voor jou?
Wil je ons helpen?