Wat is Questionmark?

Questionmark is een onafhankelijke organisatie, die productinformatie verzamelt en deze op objectieve wijze omzet in scores over de duurzaamheid van producten, op het gebied van milieu, mensenrechten, dierenwelzijn en gezondheid. Questionmark maakt die scores en achterliggende informatie toegankelijk en transparant via een website en apps.

Questionmark gebruikt de deskundigheid van bedrijven, maatschappelijke organisaties en onderzoeksinstellingen om de productinformatie te beoordelen. De scores van de producten zijn dankzij de bronvermelding in de verantwoordingsdocumenten controleerbaar. Om de scores te bepalen hanteert Questionmark algemeen erkende en wetenschappelijk onderbouwde standaarden voor duurzaamheid, zoals keurmerken voor biologische teelt, eerlijke handel en dierenwelzijn.

  • Questionmark verzamelt informatie over producten en productiewijzen in een database.
  • In de Questionmark database zitten momenteel meer dan 40.000 producten
  • De Questionmark website en mobiele apps maken de informatie in de database op een makkelijke manier toegankelijk en doorzoekbaar.
Hé! Wat is 'duurzaam' voor jou?
Wil je ons helpen?