Blog  ›  Een koe moet gras in de bek

Een koe moet gras in de bek

30 jul. 2019

Duurzame ontwikkeling gaat stap voor stap. Je kunt nooit in één keer van de vloer naar de zolder springen.” Grietsje Hoekstra, duurzaamheidsmanager van Cono, antwoordt vastberaden wanneer we vragen wat het voor Beemster betekent om als Voorloper in de Questionmark Kaaswijzer te eindigen. Trots vervolgt ze; “Deze waardering telt voor het hele bedrijf en onze boeren in het bijzonder. We zijn al jaren bezig met het verduurzamen van onze processen. De Kaaswijzer maakt het ons makkelijker om de consument uit te leggen welke inspanningen we nou echt leveren.” Questionmark vergeleek 24 verschillende jonge kazen uit de Nederlandse supermarkt op 12 verschillende duurzaamheidsaspecten en op de aanwezigheid van zout. De jonge kaas van Beemster eindigde bovenaan de wijzer.

Beemster Kaas is onderdeel van de kleine boerencoöperatie CONO Kaasmakers waar zo’n 440 boeren onderdeel vanuit maken. Duurzaamheid zit in de genen van de coöperatie, een mooi voorbeeld hiervan is het Caring Dairy programma. Hoekstra: “In samenwerking met Ben & Jerry’s zijn we hier meer dan tien jaar geleden mee gestart en hebben we belangrijke stappen gezet naar bijvoorbeeld meer weidegang en ligbedden voor koeien.” Ondanks deze inspanningen is het voor veel koplopende voedselproducenten lastig om deze informatie ook bij de consument onder de aandacht te krijgen. “We zijn eigenlijk te bescheiden. We mogen meer vertellen wat we doen, echter we kunnen dit verhaal nooit helemaal op de verpakking kwijt. Questionmark helpt ons hierbij.”

The Sustainability Consortium (TSC) heeft voor Questionmark de belangrijkste risico's in de kaassector voor natuur, milieu, dier en mens vastgesteld, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Op de hieruit voortkomende aandachtsgebieden vergelijkt Questionmark de producten in de Kaaswijzer op transparantie en op geleverde inspanningen om te verduurzamen. “De verschillende aspecten die voor Beemster belangrijk zijn komen overeen met de aangemerkte hotspots van TSC. Wel viel het ons op dat weidegang niet wordt meegenomen in de vergelijking terwijl dat voor ons een belangrijke thema is. Een koe is een graasdier en hoort in de wei”.

De kazen van Beemster onderscheiden zich positief op transparantie en duurzaamheid ten opzichte van concurrenten in het schap. Hoekstra: “Transparantie en duurzaamheid horen integraal bij elkaar. Wij zijn het verplicht naar onze melkveehouders om transparant te zijn over de inspanningen die zij leveren om onze producten van hoge kwaliteit te laten zijn”.

Nu Beemster een voorloper is, blijft de uitdaging om dit ook te blijven. Het eigen duurzaamheidsprogramma biedt structuur om stappen te blijven zetten. “In 2020 is 100% van onze kaas GMO-vrij. Ook heeft Beemster toegezegd om per 2020 klimaatneutraal te produceren. Indrukwekkende ambities die het verdienen om gehoord te worden.

De duurzaamheidspagina van Beemster Jonge Kaas vertelt je meer over inspanningen van de kaasmaker uit Westbeemster.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

 

Kaaswijzer

Bekijk de jonge kaaswijzer.