Courgette

Milieu

Een Nederlandse courgette komt altijd uit de kas, in tegenstelling tot de Zuid-Europese courgette.

Courgettes komen uit Nederland, België, Spanje en Italië. In Nederland worden courgettes in kassen geteeld. Die kassen hebben een hoge impact op het milieu omdat ze een deel van de tijd worden verwarmd, ook al gebeurt dit op een energie-efficiënte manier. De opbrengst per hectare is in de kassen echter hoog.

In warmere regio’s, zoals in Italië en Spanje, gebruiken kwekers in plaats van een kas vaak een folietent of plastic tunnel die niet wordt verwarmd. Maar, doordat de opbrengst per hectare wat lager uitvalt dan in een kas, verschilt de milieu-impact van kas en tunnel niet veel van elkaar.

Een ander deel van de totale milieubelasting komt uit het vervoer per vrachtwagen. Vanzelfsprekend hebben courgettes die van ver komen, zoals uit Italië, een hogere milieubelasting door transport dan de Hollandse.

Mensenrechten

Ook in de Nederlandse kassen staan arbeidsomstandigheden onder druk, met name voor migranten.

Een deel van de courgettes uit de Nederlandse schappen wordt geteeld in Noordwest-Europa. Over het algemeen is het zo dat door arbeidsintensivering het risico op slechte arbeidsomstandigheden toeneemt. Indien arbeid een grote kostenpost is, neemt namelijk ook de druk toe om daarop te bezuinigen. Dit is ook het geval in de Nederlandse glas- en tuinbouw. Je ziet het terug in de score.

Vergeleken met grote delen van de wereld zijn de omstandigheden voor de werknemers in de landbouwsector goed geregeld in Nederland. Voor arbeiders in de teelt geldt een CAO die over het algemeen zorgt voor hogere lonen en betere arbeidsomstandigheden dan het wettelijke minimum. Doordat arbeid een grote kostenpost is is het risico op slechte arbeidsomstandigheden wel groter dan gemiddeld.
Voor migranten- en seizoensarbeiders geldt vaak lange werkdagen, fysiek zwaar werk en relatief lage lonen. Doordat veel werknemers een tijdelijk contract hebben, soms via malafide uitzendbureaus, zijn ze niet zeker van hun baan en verblijf. Dat deze arbeiders maar tijdelijk in Nederland wonen maakt het voor vakbonden moeilijk om voor hun belangen op te komen.
Buiten de zomermaanden om worden courgettes veelal uit Spanje geïmporteerd. Hier zijn de arbeidsomstandigheden, met name voor migranten, slechter dan in Nederland. De vele Afrikaanse migranten worden vaak onderbetaald en maken lange dagen in de volle zon of in een warme kas. Hierbij lopen ze het risico op uitdroging en andere gezondheidsproblemen. Ze hebben veelal geen baanzekerheid en door onderbetaling is stoppen met werken hierdoor meestal geen optie en sparen onmogelijk. Van hun doel om geld naar huis te sturen komt weinig terecht. De migranten kunnen vaak geen beroep doen op hun arbeidsrechten omdat zij makkelijk worden vervangen. Bovendien lopen illegale arbeiders dan het risico aangegeven te worden.