Wortel - gele (Vers - gesneden)

Milieu

Wortelen worden, zowel in Nederland als elders, bijna altijd in de volle grond geteeld.

Wortelen die in Nederland verkrijgbaar zijn, komen veelal uit Nederland, België, Duitsland, Israël en Spanje. Wortelen worden bijna altijd en overal in de volle grond geteeld. Ze hebben vergeleken met andere groenten een redelijk hoge opbrengst per hectare.

Een belangrijk deel van de milieubelasting bestaat uit het vervoer. Vanzelfsprekend hebben wortelen die met de vrachtwagen van ver komen, zoals uit Spanje, een hogere milieu-impact door transport dan de Hollandse.

Het watergebruik voor de teelt van wortelen in Israël heeft in dit land een grote impact op het milieu. Hierdoor en door de grote transportafstand scoren wortelen uit Israël het slechtst.

Mensenrechten

Het risico op onderbetaling voor arbeiders in Zuid-Europese landbouw is groter ten opzichte van Noordwest-Europa.

De meeste wortels in de Nederlandse schappen worden geteeld in ons eigen land. Over het algemeen is het zo dat door arbeidsintensivering het risico op slechte arbeidsomstandigheden toeneemt. Indien arbeid een grote kostenpost is, neemt namelijk ook de druk toe om daarop te bezuinigen. Omdat Nederlandse wortelen machinaal geoogst worden is er weinig reden om te bezuinigen op arbeid. Mede hierdoor hebben wortelen uit Nederland een relatief hoge score.

Een deel van de wortelen die we in Nederland eten importeren we uit Israël en Spanje, hier gaat het er net iets anders aan toe. Slechte arbeidsomstandigheden zijn in deze landen eerder regel dan uitzondering, met name voor migranten. De vele migranten worden vaak onderbetaald en maken lange dagen. Ze hebben veelal geen baanzekerheid en moeten maar afwachten of zij aan het werk kunnen blijven. De relatief hoge score op mensenrechten voor wortelen komt doordat ook in Israël en Spanje de wortel machinaal geoogst wordt.