Kool - spruiten (Vers - ongesneden)

Milieu

Spruiten worden op de akker geteeld.

Spruiten die in Nederland verkrijgbaar zijn, komen voornamelijk uit Nederland, Duitsland en België. Spruiten worden, zowel in Nederland als elders, in de volle grond geteeld. Spruiten hebben, vergeleken met andere groenten die op de akker groeien, een relatief lage opbrengst per hectare. Hierdoor scoren ze over het algemeen iets slechter dan andere groenten uit de volle grond. Wel is de score nog altijd beter dan kasgroenten of groenten die van verder weg komen.

Mensenrechten

De spruitjes die we in Nederland eten worden onder goede arbeidsomstandigheden geteeld in Noordwest-Europa.

Spruitjes worden met name geteeld in Nederland, maar ook in België en Duitsland. Over het algemeen is het zo dat door arbeidsintensivering het risico op slechte arbeidsomstandigheden toeneemt. Indien arbeid een grote kostenpost is, neemt namelijk ook de druk toe om daarop te bezuinigen. Omdat veel spruitjes in Nederland machinaal geoogst worden hebben ze een relatief goede score. Toch moeten ook hier mensen aan het werk om de spruiten in de machine te gooien.

Vergeleken met grote delen van de wereld zijn de omstandigheden voor de werknemers in de landbouwsector goed geregeld in Nederland. Voor arbeiders in de teelt geldt een CAO die over het algemeen zorgt voor een hoger loon en betere arbeidsomstandigheden dan het wettelijke minimum. Wel is er een groter dan gemiddeld risico op slechte arbeidsomstandigheden.

Vaak hebben migranten- en seizoensarbeiders lange werkdagen, is het werk fysiek zwaar, en zijn de lonen relatief laag. Doordat veel werknemers een tijdelijk contract hebben, soms via malafide uitzendbureaus, zijn ze niet zeker van hun baan en verblijf. Het feit dat deze arbeiders vaak maar tijdelijk in Nederland verblijven, maakt het voor vakbonden moeilijk om voor hun rechten op te komen.