Koolvis (Wild)

Dierenwelzijn

Wij hebben nog geen onderzoek gedaan naar het dierenwelzijn van vissen, schaal- en schelpdieren.

Het welzijn van 'wilde' vissen hangt met name samen met de vangsttechnieken die worden gebruikt, en wat er na de vangst aan boord met de vissen gebeurt. Bij 'kweek' vissen is het vooral van belang dat de natuurlijke omstandigheden waarin de vissen leven zo goed mogelijk worden nagebootst en te kijken naar de invloed van het voer op het natuurlijke gedrag en de gezondheid van de vis. Een algemeen geaccpteerde methode om het dierenwelzijn van vissen, schaal- en schelpdieren te bepalen, bestaat naar ons weten nog niet. Daarom hebben wij het welzijn van deze dieren nog niet opgenomen in onze vergelijking.

Mensenrechten

Bij de productie van deze vis is de kans op mensenrechtenschendingen groot, zoals het risico op gedwongen arbeid.

Volgens de VN is de visserij een van de gevaarlijkste bedrijfstakken ter wereld. Lange dagen en hard werken betekent dat door vermoeidheid de kans op ongelukken toeneemt, zeker in zwaar weer. Door de grote afstand van het vasteland is goede medische hulp vaak niet voorhanden. In veel landen zijn vissers onvoldoende getraind op veiligheidsmaatregelen, en bezitten niet de juiste werkuitrusting.

In grote delen van het zuidelijk halfrond zijn er problemen met illegale visvangst. Schepen vissen buiten hun officiële vangstgebieden en buiten vastgestelde quota. Vaak betreft het hier oude boten met gebrekkige veiligheidsuitrusting, waarop veel migranten werken. Ze bevinden zich in een situatie van gedwongen arbeid en kunnen vaak voor lange tijd niet van de boot af. Soms zien migranten jarenlang de kust niet, en worden van boot tot boot verkocht. Bij nood zijn de schepen voor de kustwacht onvindbaar omdat ze geen zenders hebben en zich ver van de kust bevinden, waar controle minder vaak voorkomt.