Amandelen

De Amerikaanse staat Californië is de hoofdleverancier van onze amandelen, op ruime afstand gevolgd door Spanje.

In het mediterrane klimaat van Californië gedijt de prachtig bloeiende amandelboom goed. Ook in het zuiden van Spanje floreert de kleine loofboom. De amandelen die wij in Nederland eten, komen uit deze twee gebieden. Maar ook Australische amandelen verschijnen steeds vaker op de wereldmarkt.

Amandelen zijn steenvruchten, harde omhulsels waarin de amandel verborgen zit. Als de amandelen geplukt zijn, worden ze gedroogd, gekraakt en gewassen. Soms verwijderen de amandelboeren ook het vel (dan zijn het blanke amandelen) en vervolgens worden ze naar Nederland verscheept voor verdere verwerking.

Milieu

Een amandelboom heeft veel ruimte nodig, waardoor amandelen een groot beslag leggen op landbouwgrond.

Voor een rendabele amandelboomgaard zijn veel hectares nodig. Eén amandelboom neemt flink wat ruimte in beslag. Dit landgebruik is de belangrijkste negatieve bijdrage van de amandelteelt aan het milieu.

Bij de teelt van amandelen gebruiken boeren kunstmest en water voor irrigatie. Dat laatste leidt lokaal soms tot watertekorten. De kunstmest draagt bij aan klimaatverandering: bij de productie, het transport en het gebruik komen broeikasgassen (CO2 en lachgas) vrij. Kunstmest tast de vruchtbaarheid van de bodem aan en kan het grondwater vervuilen.