Sap - Appel (Uit concentraat)

Milieu

De milieuscore voor appelsap uit concentraat scoort is ongeveer hetzelfde als die voor 'puur' geperst sap.

De in Nederland verkochte appelsap van concentraat is met name afkomstig uit de landen China, Polen en Turkije.

Het sap wordt ter plaatse geconcentreerd. Hierbij verdampt het water en verdwijnt het gros van de vitamines. Vervolgens wordt het concentraat naar Nederland vervoerd waar het weer wordt aangelengd met water. Tenslotte worden er vaak weer vitamines aan toegevoegd. Het concentreren kost behoorlijk wat energie, maar doordat het te vervoeren volume daarna een stuk lager is, is er weinig verschil in milieubelasting. Het concentreren van het sap zorgt er ook voor dat het makkelijker opgeslagen kan worden.

De appelteelt heeft een hoge opbrengst per hectare, waardoor de impact per liter relatief laag is en het één van de best scorende sappen is. Er zijn echter wel vrij veel pesticiden nodig voor de teelt.

Mensenrechten

Pure appelsap of uit appelsap uit concentraat? Pure appelsap krijgt een hogere score voor mensenrechten.

Veel van onze appels voor pure appelsap worden geteeld in Noord-Europa. De omstandigheden voor werknemers in de landbouwsector zijn hier doorgaans goed geregeld. Dit zie je terug in een relatief hoge score voor het thema mensenrechten. Wel zijn ook hier lage lonen en uitbuiting van migrantenarbeiders een terugkerend probleem.

Appels voor appelsap uit concentraat komen daarnaast ook uit Turkije en China. Arbeiders krijgen hier bijna nooit voldoende loon om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Stoppen met werken is hierdoor meestal geen optie en sparen onmogelijk, een uitzichtloze situatie. Veelal vindt het werk plaats in de volle zon, zonder voldoende bescherming, en worden arbeiders blootgesteld aan pesticiden. In Turkije worden vakbonden vaak actief tegengewerkt door overheden en bedrijven. Vrije vakbonden zijn daarbij in China helemaal verboden.