Sap - Aardbei (Uit concentraat)

Milieu

Aardbeiensap komt met name uit Mediterrane landen en Polen en in sommige vallen uit Nederland.

Het maakt vanuit milieuoogpunt niet veel uit of het sap geconcentreerd wordt voordat het vervoerd wordt of niet. De extra milieubelasting door het concentreren wordt gecompenseerd doordat er minder vervoerd hoeft te worden voor een liter sap.

Mensenrechten

De aardbeienteelt is behoorlijk arbeidsintensief.

Voor sap en puree importeren we veel aardbeien uit Zuid-Europa. In sommige gevallen komt het uit eigen land of andere West-Europese landen. In Zuid-Europa zijn de arbeidsomstandigheden aanzienlijk minder goed geregeld dan in West-Europa, voor de vele, vaak illegale, migranten. Arbeiders krijgen bijna nooit voldoende loon om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Stoppen met werken is hierdoor meestal geen optie en sparen onmogelijk. Van hun doel om geld terug te sturen naar eigen land komt zo weinig terecht.

Veelal vindt het werk plaats in de volle zon, zonder voldoende bescherming en worden arbeiders teelt blootgesteld aan pesticiden.

Ongeveer een kwart van de komen uit Polen en Duitsland. Hier zijn de omstandigheden beter, maar niet zonder risico. Werkdagen zijn langer dan in andere sectoren en onderbetaling van migrantenarbeiders komt veel voor.