Sap - Citroen (Uit concentraat)

Milieu

Citrus fruit komt met name uit Mediterrane landen.

Het maakt vanuit milieuoogpunt niet veel uit of het sap geconcentreerd wordt voordat het vervoerd wordt of niet. De extra milieubelasting door het concentreren wordt gecompenseerd doordat er minder vervoerd hoeft te worden voor een liter sap.

Mensenrechten

Fruit voor citrus-sap importeren we uit allerlei landen. De arbeidsomstandigheden in de teelt zijn hier vaak zwaar.

Citrusfruit, zoals citroenen en mandarijnen komen uit veel verschillende Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen, maar ook uit Zuid-Europa.

Bijna overal krijgen arbeiders onvoldoende loon om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Stoppen met werken is hierdoor meestal geen optie en sparen onmogelijk, een uitzichtloze situatie. Veelal vindt het werk plaats in de volle zon, zonder voldoende bescherming, en worden arbeiders blootgesteld aan pesticiden. Vaak wordt het werk van vakbonden systematisch tegengewerkt door bedrijven en overheden.