Water (Engeland, koolzuurhoudend)

Bij dranken is uitgegaan van leidingwater, tenzij bron- of mineraalwater vermeld staat.

Van veel dranken vormt water het hoofdbestanddeel, naast eventuele zoetmakers of andere ingrediënten. Voor de productie wordt gebruik gemaakt van leidingwater, bronwater of mineraalwater. In Nederland komt twee derde van het leidingwater uit grondwater en een derde uit oppervlaktewater, bestaande uit meren en rivieren. Waar grondwater op een natuurlijke manier grotendeels gefilterd is, is oppervlaktewater vuiler – het zuiveringsproces is dan ook uitgebreider en duurder. Bron- en mineraalwater moet wettelijk bepaald aan hogere eisen voldoen. De prik in water en frisdranken wordt gemaakt door koolzuurgas te mengen met het water.

Milieu

De verpakking van water en frisdrank is vaak het meest bepalend voor de milieu-impact.

Voor de score van water en frisdrank is gekeken naar de productie van ingrediënten, de verpakking en het transport. Verschillen in scores tussen producten ontstaan vooral door de verschillen in transportafstand en de keuze van de verpakking. Dit komt omdat water, het hoofdbestanddeel van dranken, zelf een lage impact heeft op het milieu. Omdat mineraalwater (volgens regelgeving) aan de bron gebotteld moet worden, scoort met name water uit het buitenland verhoudingsgewijs slecht.

Dranken verpakt in blikjes, pakken of in glazen flesjes voor eenmalig gebruik, zijn slechter voor het milieu dan verpakkingen met statiegeld. De reden is dat het produceren van kartonnen pakken en het omsmelten van glazen flesjes en blikjes tot nieuwe flesjes en blikjes een hogere impact heeft dan het wassen van statiegeldflesjes.

Vrijwel alle stalen blikjes worden gescheiden van het restafval. Aluminium is veel lastiger om uit het afval te halen en worden dan ook maar voor ongeveer 50% uit het afval gehaald. Ook is het over het algemeen zo dat grotere verpakkingen beter scoren dan kleinere verpakkingen – voor 1 liter water is immers minder verpakking nodig dan voor twee keer 0,5 liter water.

Mensenrechten

Bij water uit West-Europa is de kans op mensenrechtenschendingen relatief klein.

Over het algemeen zijn de werkomstandigheden in West-Europa goed. Vakbondsrechten worden gerespecteerd en het aantal verplichte arbeidsuren is beperkt. Toch kan het voorkomen dat arbeiders benadeeld worden. Tijdelijke krachten zijn niet zeker van een inkomen en gastarbeiders uit andere delen van Europa of Noord-Afrika kunnen worden gediscrimineerd. Soms worden hoge kosten in rekening gebracht voor transport en huisvesting van gastarbeiders. Werk is tijdelijk, en arbeiders moeten altijd klaar staan om te werken, anders lopen zij kans hun baan te verliezen.