Superlijst milieu 2021

Welke supermarkten maken duurzaam de makkelijke keuze?

Komend half jaar richt Superlijst zich op het thema Milieu. Tot eind maart 2021 zullen de acht supermarkten worden onderzocht op de mate waarin zij zichzelf bijvoorbeeld doelen stellen voor het verminderen van de verkoop van dierlijke eiwitten, plantaardige producten de makkelijkste keuze maken, kiezen voor producten uit natuurvriendelijke landbouw, de verkoop van seizoensgroente en -fruit stimuleren en inzicht geven in de gebruikte verpakkingen. 

De indicatoren waar het onderzoek zich op richt zijn:

  • Eiwittransitie: Het gemiddelde Nederlandse dieet bevat relatief veel dierlijke eiwitten, wat een groot beslag legt op de milieugebruiksruimte. In het nationale Klimaatakkoord staat dat in 2020  maximaal 40% van de eiwitten die wij in Nederland eten, afkomstig mag zijn uit dierlijke bronnen. Supermarkten hebben in dat Klimaatakkoord nadrukkelijk een eigen rol gekregen.
  • Natuurvriendelijke landbouw: huidige landbouwmethoden bedreigen waardevolle natuur, het klimaat en leefmilieu wereldwijd. Het gebruik van kunstmest, pesticide en ontbossing – met name voor de productie van palmolie en soja in veevoer – trekken een enorme wissel op onze natuurlijke leefomgeving.
  • Duurzame verpakking: verpakkingen van voedsel dragen in grote mate bij aan vervuiling en klimaatverandering. De afgelopen vijftig jaar is het gebruik van plastics wereldwijd vertwintigvoudigd. Dat heeft grote gevolgen voor onze leefomgeving en het klimaat. 
  • Gezonde zeeën: onverantwoorde visserij leidt tot bijvangst, vervuiling en uitputting van populaties.

Op de hoogte blijven?

Superlijst Milieu wordt het tweede onderzoek in een serie van vier Superlijsten. Wil je op de hoogte blijven, abonneer je dan op onze nieuwsbrief.

Superlijst methode