Transparant over Duurzaamheid: informatie aanleveren

2 mei 2019

Questionmark laat zien wat voedselmerken doen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. Daarvoor verzamelt Questionmark publieke informatie, maar voedselmerken kunnen een stap verder gaan en informatie aanleveren. Hierbij krijgt u als merk inzicht in de belangrijkste aandachtsgebieden voor de productcategorieën, informeert u de consument over uw prestaties op die gebieden, en kunt u uw verhaal vertellen. Lees meer over de voordelen.

Het aanleverproces is momenteel in ontwikkeling, schroom niet contact op te nemen bij vragen.

1. Productinformatie aanleveren (indien nodig)

Questionmark heeft productinformatie van meer dan vijftigduizend producten in de belangrijkste Nederlandse supermarkten. Toch kan het zijn dat sommige van uw producten bij ons ontbreken of dat onze informatie incompleet is. Wij zullen u vragen deze informatie bij voorkeur via GS1 aan te leveren. In uitzonderingsgevallen kunnen wij tot een andere oplossing komen, zoals een aansluiting op uw website of API.

Deze stap kan parallel lopen met andere stappen in het proces.

2. Productgroepen bepalen

Bij ieder van uw producten op de Questionmark website laten wij zien wat u aan duurzaamheidsinspanningen verricht in de keten. Deze informatie wordt verzameld middels vragenlijsten, welke kunnen verschillen voor verschillende producten.

Om niet voor ieder product een vragenlijst in te hoeven vullen, kunt u aangeven voor welke productgroepen u dat wilt doen. Omdat in iedere productcategorie andere zaken spelen, krijgen deze verschillende vragenlijsten.

Het kan zijn dat voor sommige van uw producten binnen een productcategorie een afwijkend duurzaamheidsbeleid geldt. Dan kan het nodig zijn dezelfde vragenlijst meerdere malen in te vullen. Indien een deel van uw producten een topkeurmerk heeft (bijvoorbeeld Biologisch of Fairtrade), dan moet u voor die producten altijd de vragenlijst opnieuw beantwoorden, naast de antwoorden die gelden voor de rest van de productcategorie.

Zijn er producten met een afwijkend duurzaamheidsbeleid maar zonder topkeurmerk, dan kunt u zelf bepalen of u voor die producten de vragenlijst opnieuw beantwoordt.

Uiteindelijk is op ieder product één vragenlijst van toepassing. Binnen een productcategorie is er daarmee voor alle producten een antwoord op de vragenlijst. Het is niet mogelijk de vragenlijst alleen te beantwoorden voor het meest duurzame product.

Voor iedere productgroep zet Questionmark een vragenlijst voor u klaar. U ontvangt een link naar de online omgeving waar u deze in kan vullen.
Deze stap kan parallel lopen met het aanleveren van merkinformatie.

3. Merkpagina vullen

Uw merk krijgt een eigen pagina op de Questionmark website, waarop u kunt vertellen hoe u zich onderscheidt op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. Zie hier een voorbeeldpagina.

Deze bestaat uit:

  • algemene merkinformatie,
  • beleid & ambities,
  • een citaat van de directeur.

Questionmark zendt u een link met de pagina’s waarop u deze informatie kunt invullen.

4. Keteninformatie aanleveren

Voor iedere productgroep kunt u hiertoe een vragenlijst invullen. Deze vragen zijn opgesteld door The Sustainability Consortium als belangrijke aandachtsgebieden in de keten (bekijk een voorbeeld voor koffie). Vul bij ieder antwoord een onderbouwing in, zo mogelijk met concrete voorbeelden. Hierop baseert Questionmark de duurzaamheidsinformatie van uw producten op de Questionmark website (voorbeeld).

Questionmark zendt u een link naar de online omgeving waarop u deze informatie kunt aanleveren.

5. Versturen en goedkeuring

Bij het invullen van informatie in stappen 3 en 4 kunt u ieder formulier Opslaan om het invullen later voort te zetten, of Verzenden wanneer het klaar is voor verdere verwerking. In het laatste geval zal Questionmark naar uw antwoorden kijken, zo nodig om verheldering vragen, en uiteindelijk goedkeuren. Hierna kunt u bekijken hoe uw pagina’s eruit zullen zien.

6. Publicatie

Na uw bevestiging zal Questionmark de merk- en productpagina’s publiceren op de Questionmark website, en wordt uw merk meegenomen in onze communicatie over duurzaamheid. U ontvangt ook materiaal om te gebruiken in uw eigen communicatie.

Vragen?

Mocht u vragen hebben, neem contact op met info@thequestionmark.org.