Vacature

12 mrt. 2019

Lid Bestuur - Profiel financieel (onbezoldigd)

Over Questionmark

Questionmark doet onafhankelijk onderzoek naar milieuvriendelijkheid, arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn en gezondheid van voedselproducten. De basis van dit onderzoek is een unieke database met de complete etiketinformatie van ruim 55.000 supermarktproducten uit de Nederlandse supermarkten. Questionmark publiceert de informatie uit haar onderzoek in een consumentenwebsite en app en in een B2B online dashboard. Derde partijen kunnen deze informatie ook in hun kanalen gebruiken. Voedselproducenten kunnen informatie uit hun keten delen met Questionmark, zodat ze transparant zijn over de duurzaamheid van hun producten. Questionmark wil met haar publicaties een ‘race to the top’ veroorzaken, oftewel: concurrentie op gezondheid en duurzaamheid, in plaats van concurrentie op alleen prijs en smaak. Zo draagt Questionmark bij aan de transitie naar een gezond en steeds duurzamer voedselsysteem.

Bestuur

Questionmark is een ‘ondernemende non-profit’, in de vorm van een stichting met daaronder een B.V. De stichting heeft een statutair bestuur, welke goedkeuring geeft aan de strategie, toezicht houdt, de directie aanstelt en adviseert. Het huidige bestuur bestaat uit zeven leden met een diverse achtergrond. De samenstelling is zodanig dat de leden gezamenlijk beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de visie, missie, strategie en doelen van de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen, en haar toezicht-, besluitvormings-, en adviesfunctie adequaat te kunnen uitvoeren. Het bestuur vergadert doorgaans viermaal per jaar. Daarnaast kan aanwezigheid gewenst zijn bij interne en/of externe bijeenkomsten. Het bestuur evalueert zichzelf ieder jaar om de gewenste effectiviteit en teamdynamiek continue te verbeteren.

Profiel lid bestuur tevens lid Auditcomissie

Per mei 2019 is het bestuur op zoek naar een nieuw lid, met ervaring als bestuurder en affiniteit met de gezondheid en verduurzaming van voedsel en Questionmarks missie hieromtrent. Daarnaast vragen wij specifieke kennis en kunde voor het uitoefenen van het financiële toezicht. De voorkeur gaat uit naar een constructieve teamspeler, met een betrokken, deskundige, kritische houding en een breed netwerk. Daarnaast zoeken wij naar een professional met de volgende kenmerken:

  • Affiniteit met de missie en strategie van Questionmark (lees hier in het kort)
  • Ervaring als bestuurder of toezichthouder en lid van een Auditcommissie;
  • Een achtergrond als financieel manager, RA of soortgelijk opleidings- of ervaringsniveau;

Termijn en bezoldiging

De aanstelling van bestuursleden geschiedt voor een periode van drie jaar. Leden zijn maximaal éénmaal herbenoembaar voor een periode van drie jaar. Het lidmaatschap is onbezoldigd.

Sollicitatie

Uw sollicitatie, voorzien van motivatie en CV, kunt u tot 1 april 2019 sturen naar Charlotte Linnebank, charlotte@thequestionmark.org

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

 

Bestuur & Raad van advies

Lees meer