Terug naar het product
Hoe duurzaam is
Campina Halfvolle Melk
Campina
Campina Halfvolle Melk (pak, 1L)Campina

Zuivel voor de Nederlandse supermarkt komt veelal van melkveehouderijen die streven naar maximale melkproductie. Melkveehouders kunnen maatregelen nemen om duurzamer te produceren, vooral op het gebied van dierenwelzijn en milieu.

Questionmark heeft op basis van wetenschappelijk onderzoek de belangrijkste onderwerpen geselecteerd.

Informatie verstrekt op 26 mrt. 2019
Algemene aandachtsgebieden
animals

Dierenwelzijn

Belangrijke aandachtsgebieden bij dierenwelzijn zijn leefruimte, gezondheid en lichamelijke ingrepen.

Belangrijke aandachtspunten op het gebied van dierenwelzijn in de zuivelketen zijn:

 • Voldoende leefruimte voor natuurlijk gedrag
 • Diergezondheid en antibioticagebruik
 • Het uitvoeren van lichamelijke ingrepen als onthoornen.

Meer over dierenwelzijn in de zuivelketen

environment

Milieu

Belangrijke aandachtsgebieden bij milieu zijn broeikasgassen, bosgebieden en mest.

De productie van zuivel kan schadelijke gevolgen hebben voor het milieu. Belangrijke aandachtsgebieden in de zuivelketen zijn:

 • Uitstoot van broeikasgassen tijdens de productie en verwerking van zuivel.
 • Risico op verdwijnen van (waardevolle) bosgebieden voor de productie van veevoer
 • Lucht- en watervervuiling door mest

Meer over milieu in de zuivelketen

social

Mensenrechten

Belangrijke aandachtsgebieden bij mensenrechten zijn gezondheid en veiligheid.

De zuivelsector kent veel kleine boeren, vaak familiebedrijven, die soms gebruik maken van tijdelijke krachten. Een belangrijk aandachtspunt op melkveehouderijen is:

 • Gezondheid en veiligheid van de werknemers.

Meer over mensenrechten in de zuivelketen

Productieketen van Campina

Voordat je een product in handen hebt, heeft het een hele reis afgelegd door de productieketen. Hier zie je de belangrijkste ketenstappen, met bij iedere stap wat Campina zelf aangeeft te doen om mogelijke problemen aan te pakken. Maatregelen die vereist zijn om een (top)keurmerk te verkrijgen, kun je zien door het filter te gebruiken. Je kunt ook bekijken wat een merk extra doet, door te filteren op 'eigen maatregelen'.

Maatregelen door Campina
Filter op:
 • Veevoer
  • Campina garandeert dat hun melkveehouders bij het aanschaffen van voer rekening houden met het risico op ontbossing. Zij garanderen dat er sinds 2010 voor het telen van voer geen landbouwgrond is aangelegd op de plaats van:

   • Waardevolle bosgebieden ('High Conservation Value Forest'). Dit garanderen ze voor het voer van 100% van hun melkveehouderijen. De voor veevoer gebruikte soja is namelijk gecertificeerd met het RTRS certificaat.

   • Bijzondere bosgebieden waarin veel koolstof is opgeslagen ('High Carbon Stock forest'). Dit garanderen ze voor het voer van 100% van hun melkveehouderijen. Ook dit is vereist door het RTRS certificaat.

 • Veeteelt
  • Van 100% van de koeien die melk geven voor Campina, houdt zij bij hoe lang zij gemiddeld leven, namelijk 2.038 dagen.

  • Campina is actief bezig met het monitoren of verbeteren van dierenwelzijn:

   • 100% van de melk is afkomstig van melkveehouderijen die voldoen aan een erkend dierenwelzijnskeurmerk of waar regelmatig externe controles op dierenwelzijn plaatsvinden. Alle melkveehouderijen die leveren aan Campina nemen deel aan het Foqus Planet programma van Campina.

   • 100% van de melk is afkomstig van melkveehouderijen waar regelmatig externe controles op dierenwelzijn plaatsvinden, door een partij zonder belang in de organisatie. Ook dit is een eis van het Foqus Planet programma.

  • Campina heeft een duidelijke aanpak om zo min mogelijk en verantwoord mogelijk antibiotica te gebruiken in de veehouderij:

   • Campina gebruikt voor 100% melk van melkveehouderijen met een beleid op antibioticagebruik, begeleid door dierenartsen. Dit is namelijk verplicht vanuit de Nederlandse regelgeving voor zuivel en alle melkveehouderijen van Campina staan in Nederland.

   • Campina garandeert voor 100% van de melkveehouderijen dat dit beleid strikt wordt gevolgd. Ook dit is verplicht voor Nederlandse melk.

   • Campina monitort het antibioticagebruik op 100% van de boerderijen waar het melk van afneemt. Ook dit is verplicht voor Nederlandse melk.

  • 100% van de melk is afkomstig van melkveehouderijen met een controleerbaar beleid voor het gebruik van meststoffen. De melkveebedrijven die aan Campina leveren nemen namelijk deel aan het Foqus Planet programma.

  • Campina werkt samen met andere partijen aan het verbeteren van bodemkwaliteit en/of -erosie.

  • Campina is actief bezig met het behoud van biodiversiteit, door:

   • Het ter plaatse uitvoeren van een biodiversiteitsbeoordeling. 100% van de melk is afkomstig van melkveehouderijen die dit hebben gedaan. Campina heeft een biodiversiteitsmonitor waarmee de netto invloed op biodiversiteit (dichtbij en ver weg) in kaart wordt gebracht.

   • Het implementeren van een lokatie specifiek biodiversiteitsplan, gebaseerd op de biodiversiteitsbeoordeling. 100% van de melk is afkomstig van melkveehouderijen die dit hebben.

  • Campina past technieken voor emissiereductie toe om de luchtkwaliteit op en rond de boerderij te verbeteren:

   • Bij 100% van de mestopslag. Dit is namelijk verplicht vanuit de Nederlandse regelgeving voor zuivel en alle melkveehouderijen van Campina staan in Nederland.

   • Bij 100% tijdens bemesten van het land. Ook dit is verplicht voor Nederlandse melk.

  • Campina heeft het waterrisico in kaart gebracht:

   • 100% van de melk van Campina is afkomstig van melkveehouderijen die in gebieden zitten met een laag waterrisico. Deze melk komt namelijk van Nederlandse melkveehouderijen.

  • Campina heeft de uitstoot van broeikasgassen op de melkveehouderijen berekend, inclusief op het bedrijf gebruikte inputs (kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen, veevoer, vervoersbewegingen, etc.):

   • Voor 100% van de melk geldt dat de uitstoot van broeikasgassen die vrijkomt overeenkomt met 1,3 kilo CO₂ per kilo melk.

  Toon alles (9)
 • Verwerking
  • Campina heeft de uitstoot van broeikasgassen bij de verwerking van de melk berekend:

   • Voor 100% van de melk geldt dat de uitstoot van broeikasgassen die vrijkomt overeenkomt met 0,146 kilo CO₂ per kilo melk.

 • Verpakking
   Voor dit product liggen de belangrijkste aandachtsgebieden niet in deze ketenstap. Voor meer informatie zie de dossierpagina van halfvolle melk.
  • Consumptie en afval
    Voor dit product liggen de belangrijkste aandachtsgebieden niet in deze ketenstap. Voor meer informatie zie de dossierpagina van halfvolle melk.

   Wat zegt Campina zelf:

   Met betrouwbare, relevante en voedzame zuivelproducten draagt FrieslandCampina bij aan duurzame voeding van de groeiende wereldbevolking. Onze purpose 'nourishing by nature' staat voor betere voeding voor consumenten, goede inkomsten voor onze boeren, nu en in de toekomst.

   Hein Schumacher, algemeen directeur FrieslandCampina

   Bron

   Voor het identificeren van de aandachtsgebieden die in deze productieketen worden getoond, gebruikt Questionmark de methode van The Sustainability Consortium. De informatie over maatregelen voor deze aandachtsgebieden wordt door Campina aangeleverd. Questionmark vraagt de directie van Campina om garant te staan voor de betrouwbaarheid van deze informatie.

   Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

    

   Transparant over Duurzaamheid