Forza koffiebonen (Stuk, 500g)
L'Or Espresso
Forza koffiebonen (Stuk, 500g)
  Duurzaamheid
  Gezondheid

  Duurzaamheid

Algemene aandachtsgebieden

Onderstaande onderwerpen zijn op basis van wetenschappelijk onderzoek vastgesteld als meest belangrijke aandachtspunten in de keten.

environment

Milieu

Belangrijke aandachtsgebieden bij milieu zijn ontbossing, energie, water en mest.

De productie van koffie heeft grote impact op het milieu. Belangrijke aandachtsgebieden in de koffieteelt zijn o.a.:

 • Ontbossing voor het creëeren van nieuwe plantages
 • Energie- en watergebruik op de plantages
 • Gebruik van meststoffen

Meer over milieu in de koffieketen

social

Mensenrechten

Belangrijke aandachtsgebieden bij mensenrechten zijn vrijheid en informatie.

De koffiesector kent grote aantallen kleine boeren en vaak slechte arbeidsomstandigheden. Belangrijke aandachtsgebieden voor mensenrechten zijn:

 • Risico op kinder- en gedwongen arbeid, soms met mensenhandel, het inhouden van lonen of identiteitsbewijzen en het beperken van werknemers in hun vrijheid.
 • Gebrek aan toegang tot informatie en technologische middelen voor kleinschalige boeren

Meer over mensenrechten in de koffieketen

Keurmerken


Milieu

Mens

Dier
Topkeurmerken 

Met een keurmerk kan een merk laten zien dat het zich inspant om duurzamere producten te maken. Questionmark hanteert de definities van topkeurmerk zoals die zijn vastgesteld door Milieu Centraal.

UTZ Certified 

UTZ is erop gericht dat boeren betere landbouwmethodes leren, betere werkomstandigheden hebben en er meer zorg is voor de natuur en toekomstige generaties. Door te investeren in betere landbouwmethodes verhoogt de opbrengst en verbetert de kwaliteit, zonder natuurlijke grondstoffen uit te putten of natuur te beschadigen. Door de hogere en betere oogst krijgen boeren een beter inkomen en betere toekomstvooruitzichten. Naast sociale eisen, zoals geen kinderarbeid en goede werkomstandigheden, zijn er milieu-eisen, zoals optimaal gebruik van water en land en het beschermen van natuur. UTZ werkt samen met kleine en grote boerenbedrijven. Begin 2018 is UTZ gefuseerd met Rainforest Alliance.

Overige keurmerken en logo's 

Deze overige keurmerken en logo's voldoen niet aan de richtlijnen op betrouwbaarheid en transparantie van Milieu Centraal.

Suitable for vegetarians and vegans
Groene Punt

Maatregelen door L'Or Espresso

Voordat je een product in handen hebt, heeft het een hele reis afgelegd door de productieketen. Hier zie je de belangrijkste ketenstappen, met bij iedere stap wat L'Or Espresso zelf aangeeft te doen om mogelijke problemen aan te pakken. Maatregelen die vereist zijn om een (top)keurmerk te verkrijgen, kun je zien door het filter te gebruiken. Je kunt ook bekijken wat een merk extra doet, door te filteren op 'eigen maatregelen'.

Filter op:
 • Landbouw
   Keurmerk UTZ Certified
  • Sinds 2008 is er geen schade gedaan aan primaire bossen om er landbouwgrond van te maken. Schade aan minder kwetsbare bossen moet gecompenseerd worden door herbebossing.

  • Er vindt geen productie of verwerking plaats binnen een straal van 2 kilometer van beschermde gebieden, tenzij dit is goedgekeurd door de lokale autoriteiten. Natuurlijke waterlichamen worden ook beschermd door o.a. bufferzones.

  • Er worden vooral niet-chemische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Gevaarlijke middelen worden enkel toegepast door getrainde personen volgens de voorschriften waarin staat hoeveel mag worden toegepast en hoe vaak. De gezondheid van personeel wordt bewaakt door dragen van goede beschermende kleding tijdens toepassing, toegang tot douches etc.

  • Planten worden geteelt volgens een patroon dat past bij de soort, het bodemtype en bodemstructuur om een goed functionerend teeltsysteem te creëren. Ook bij minder vruchtbare grond wordt gestreefd naar een optimale oogstopbrengst en het voorkomen van bodemerosie.

  • Irrigatiewater is afkomstig uit een duurzame bron met voldoende water, wordt op veiligheid gecontroleerd en dit alles wordt gedocumenteerd.

  • Er is altijd een actuele lijst beschikbaar waarop staat welke mest en bestrijdingsmiddelen toegestaan zijn en al het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen wordt geregistreerd. Lege verpakkingen worden correct opgeslagen.

  • Opslag, oogst en verpakken van geoogste producten gebeurt correct om besmetting of vervuiling met pesticiden te voorkomen.

  • Er vindt geen slavenarbeid, gedwongen arbeid of onvrijwillige gevangenisarbeid plaats. Echtgenoten en kinderen van werknemers hoeven niet te werken, tenzij ze afzonderlijk en vrijwillig zijn gecontracteerd.

  • Kinderarbeid is verboden, waarnaast groepen van producenten een risico-analyse uitvoeren. Als er risico is op kinderarbeid, moet er een systeem zijn om gevallen op te sporen en aan te pakken. Kinderen die op locatie wonen mogen helpen, mits de werkzaamheden niet slecht zijn voor hun gezondheid, ontwikkeling, schoolaanwezigheid, etc.

  • Er wordt op het gebied van werving, vergoeding, toegang tot training, promotie en contractbeëindiging niet gediscrimineerd. Ook worden werknemers niet onderworpen aan lijfstraffen, seksuele intimidatie, onderdrukking of enige andere vorm van mentaal of fysiek misbruik of intimidatie.

  • Werknemers ontvangen moederschapsrechten en -uitkeringen in overeenstemming met de nationale wetgeving en gebruiken. Werknemers kunnen na hun zwangerschapsverlof terugkeren naar hun werk onder dezelfde voorwaarden en zonder discriminatie, verlies van anciënniteit of inhouding van loon.

  • Werknemers zijn vrij om werknemersorganisaties op te richten en er lid van te worden. Indien deze door de wet verboden zijn ze in staat vertegenwoordigers te kiezen voor het bespreken van arbeidsomstandigheden. Werknemers zijn hiervan op de hoogte.

  • Als er een collectieve arbeidsovereenkomst bestaat, ontvangen werknemers ten minste de overeengekomen salarissen/andere voordelen, en anders het minimumloon. Het verschil met een leefbaar loon wordt gemeten en stappen worden ondernomen om de kloof te verkleinen.

  Toon alles (13)
 • Verwerking
   Voor dit product liggen de belangrijkste aandachtsgebieden niet in deze ketenstap.
  • Verpakking
    Voor dit product liggen de belangrijkste aandachtsgebieden niet in deze ketenstap.
   • Distributie
     Voor dit product liggen de belangrijkste aandachtsgebieden niet in deze ketenstap.
    • Consumptie en afval
      Voor dit product liggen de belangrijkste aandachtsgebieden niet in deze ketenstap.
     • Ketenbrede maatregelen
      • UTZ producten blijven fysiek gescheiden van niet-UTZ producten, waarbij productie en vervoer van producten duidelijk wordt gedocumenteerd.

      • Boerengroepen voeren risico analyses uit en passen hun acties daarop aan in bijvoorbeeld training voor boeren en interne inspecties. Ook zijn er verantwoordelijke personen aangewezen voor belangrijke onderwerpen.

       Gezondheid
     Ja

     Dit product valt in de schijf van vijf en draagt bij aan een gezonde dagelijkse voeding.

     1. In een gezonde dagelijkse voeding passen water, thee en koffie, zoals Forza koffiebonen.

      Oordeel gebaseerd op de Richtlijnen voor de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum

      Over gezondheidsscores

      Voedingswaarden

      Geen informatie beschikbaar over de voedingswaarden van dit product

      Ingrediënten

      koffiebonen

      Bron

      Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 18-10-2021.

      Voor het identificeren van de aandachtsgebieden die in deze productieketen worden getoond, gebruikt Questionmark de methode van The Sustainability Consortium. De informatie over maatregelen voor deze aandachtsgebieden is door Questionmark op 14-10-2019 verzameld op basis van publiek beschikbare informatie, waaronder de website van L'Or Espresso en de eisen voor het UTZ Certified keurmerk.

      Boodschappenvergelijker

      Vergelijk Forza koffiebonen (Stuk, 500g) met een ander product naar keuze op gezondheid en duurzaamheid.

      Zoek nog een product op

      Meer lezen over Questionmark?

      Achtergrond