Terug naar het product
Hoe duurzaam is
Lactofree Halfvolle Yoghurt
Arla Lactofree
Lactofree Halfvolle Yoghurt (pak, 1L)Arla Lactofree

Zuivel voor de Nederlandse supermarkt komt veelal van melkveehouderijen die streven naar maximale melkproductie. Melkveehouders kunnen maatregelen nemen om duurzamer te produceren, vooral op het gebied van dierenwelzijn en milieu.

Questionmark heeft op basis van wetenschappelijk onderzoek de belangrijkste onderwerpen geselecteerd.

Informatie verstrekt op 27 mrt. 2019
Algemene aandachtsgebieden
animals

Dierenwelzijn

Belangrijke aandachtsgebieden bij dierenwelzijn zijn leefruimte, gezondheid en lichamelijke ingrepen.

Belangrijke aandachtspunten op het gebied van dierenwelzijn in de zuivelketen zijn:

 • Voldoende leefruimte voor natuurlijk gedrag
 • Diergezondheid en antibioticagebruik
 • Het uitvoeren van lichamelijke ingrepen als onthoornen.

Meer over dierenwelzijn in de zuivelketen

environment

Milieu

Belangrijke aandachtsgebieden bij milieu zijn broeikasgassen, bosgebieden en mest.

De productie van zuivel kan schadelijke gevolgen hebben voor het milieu. Belangrijke aandachtsgebieden in de zuivelketen zijn:

 • Uitstoot van broeikasgassen tijdens de productie en verwerking van zuivel.
 • Risico op verdwijnen van (waardevolle) bosgebieden voor de productie van veevoer
 • Lucht- en watervervuiling door mest

Meer over milieu in de zuivelketen

social

Mensenrechten

Belangrijke aandachtsgebieden bij mensenrechten zijn gezondheid en veiligheid.

De zuivelsector kent veel kleine boeren, vaak familiebedrijven, die soms gebruik maken van tijdelijke krachten. Een belangrijk aandachtspunt op melkveehouderijen is:

 • Gezondheid en veiligheid van de werknemers.

Meer over mensenrechten in de zuivelketen

Productieketen van Arla Lactofree

Voordat je een product in handen hebt, heeft het een hele reis afgelegd door de productieketen. Hier zie je de belangrijkste ketenstappen, met bij iedere stap wat Arla Lactofree zelf aangeeft te doen om mogelijke problemen aan te pakken. Maatregelen die vereist zijn om een (top)keurmerk te verkrijgen, kun je zien door het filter te gebruiken. Je kunt ook bekijken wat een merk extra doet, door te filteren op 'eigen maatregelen'.

Maatregelen door Arla Lactofree
Filter op:
 • Veevoer
  • Arla Lactofree garandeert dat hun melkveehouders bij het aanschaffen van voer rekening houden met het risico op ontbossing. Zij garanderen dat er sinds 2010 voor het telen van voer geen landbouwgrond is aangelegd op de plaats van:

   • Waardevolle bosgebieden ('High Conservation Value Forest'). Dit garanderen ze voor het voer van 100% van hun melkveehouderijen. De voor veevoer gebruikte soja is namelijk gecertificeerd met het RTRS certificaat.

   • Bijzondere bosgebieden waarin veel koolstof is opgeslagen ('High Carbon Stock forest'). Dit garanderen ze voor het voer van 100% van hun melkveehouderijen. Ook dit is vereist door het RTRS certificaat.

 • Veeteelt
  • Van 100% van de koeien die melk geven voor Arla Lactofree, houdt zij bij hoe lang zij gemiddeld leven, namelijk 1.997 dagen.

  • Arla Lactofree is actief bezig met het monitoren of verbeteren van dierenwelzijn:

   • 100% van de melk is afkomstig van melkveehouderijen die voldoen aan een erkend dierenwelzijnskeurmerk of waar regelmatig externe controles op dierenwelzijn plaatsvinden.

   • 100% van de melk is afkomstig van melkveehouderijen waar regelmatig externe controles op dierenwelzijn plaatsvinden, door een partij zonder belang in de organisatie.

  • Het celgetal geeft aan hoe gezond de uier van de koe is. Wanneer het celgetal verhoogd is, kan dit wijzen op een ontsteking. Het gemiddelde celgetal van Arla Lactofree is als volgt:

   • 1% van de melk komt van melkveehouderijen met een celgetal hoger dan 400.000 cellen per milliliter.

   • 25,3% van de melk komt van melkveehouderijen met een celgetal tussen de 200.000 en 400.000 cellen per milliliter.

   • 73,3% van de melk komt van melkveehouderijen met een celgetal lager dan 200.000 cellen per milliliter. Deze cijfers zijn een gemiddelde van de Arla melkveehouderijen in Nederland.

  • Arla Lactofree heeft een duidelijke aanpak om zo min mogelijk en verantwoord mogelijk antibiotica te gebruiken in de veehouderij:

   • Arla Lactofree gebruikt voor 100% melk van melkveehouderijen met een beleid op antibioticagebruik, begeleid door dierenartsen. Dit is verplicht vanuit de Nederlandse wetgeving voor zuivel, en alle melk van Arla Lactofree gebruikt voor dit product komt uit Nederland.

   • Arla Lactofree garandeert voor 100% van de melkveehouderijen dat dit beleid strikt wordt gevolgd. Ook dit is verplicht voor Nederlandse melk, en wordt door Arla Lactofree gegarandeerd.

   • Arla Lactofree monitort het antibioticagebruik op 100% van de boerderijen waar het melk van afneemt. Ook dit is verplicht voor Nederlandse melk, en wordt door Arla Lactofree gegarandeerd.

  • 100% van de melk is afkomstig van melkveehouderijen met een controleerbaar beleid voor het gebruik van meststoffen. Arla Lactofree neemt namelijk deel aan het Dairy Sustainability Framework.

  • Arla Lactofree werkt samen met andere partijen aan het verbeteren van bodemkwaliteit en/of -erosie. Arla Lactofree neemt deel aan een project om koolstofopslag op boerderij-niveau in te schatten, dat beide problemen aanpakt.

  • Arla Lactofree is actief bezig met het behoud van biodiversiteit, door:

   • Het ter plaatse uitvoeren van een biodiversiteitsbeoordeling. 2,5% van de melk is afkomstig van melkveehouderijen die dit hebben gedaan. Arla Lactofree is daarnaast een biodiversiteitsplan aan het opzetten om hun doelstellingen van 2050 te realiseren.

  • Arla Lactofree past technieken voor emissiereductie toe om de luchtkwaliteit op en rond de boerderij te verbeteren:

   • Bij 100% van de mestopslag. In Nederland is emissiearme mestopslag verplicht.

   • Bij 100% tijdens bemesten van het land. In Nederland is het verplicht mest emissiearm uit te rijden.

  • Arla Lactofree heeft het waterrisico in kaart gebracht:

   • 100% van de melk van Arla Lactofree is afkomstig van melkveehouderijen die in gebieden zitten met een laag waterrisico.

  • Arla Lactofree heeft de uitstoot van broeikasgassen op de melkveehouderijen berekend, inclusief op het bedrijf gebruikte inputs (kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen, veevoer, vervoersbewegingen, etc.):

   • Voor 100% van de melk geldt dat de uitstoot van broeikasgassen die vrijkomt overeenkomt met 1,15 kilo CO₂ per kilo melk. Dit is een gemiddelde van alle melkveehouders van Arla Foods in Europa. Hun doel is om de hele keten inzichtelijk te maken.

  Toon alles (10)
 • Verwerking
  • Arla Lactofree heeft de uitstoot van broeikasgassen bij de verwerking van de melk berekend:

   • Voor 100% van de melk geldt dat de uitstoot van broeikasgassen die vrijkomt overeenkomt met 0,107 kilo CO₂ per kilo melk. Dit is een gemiddelde van het verwerkingsproces van Arla Lactofree in Europa.

 • Verpakking
   Voor dit product liggen de belangrijkste aandachtsgebieden niet in deze ketenstap. Voor meer informatie zie de dossierpagina van halfvolle yoghurt.
  • Consumptie en afval
    Voor dit product liggen de belangrijkste aandachtsgebieden niet in deze ketenstap. Voor meer informatie zie de dossierpagina van halfvolle yoghurt.

   Wat zegt Arla Lactofree zelf:

   We zijn met Arla Lactofree continue bezig om verder te verduurzamen. Daarbij streven we naar netto klimaatneutrale zuivel in 2050. Gezondheid is voor ons een heel belangrijk thema, daarbij kiezen wij altijd voor de meest natuurlijke ingrediënten.

   Bas Padberg, directeur Arla Foods Nederland, België en Frankrijk

   Bron

   Voor het identificeren van de aandachtsgebieden die in deze productieketen worden getoond, gebruikt Questionmark de methode van The Sustainability Consortium. De informatie over maatregelen voor deze aandachtsgebieden wordt door Arla Lactofree aangeleverd. Questionmark vraagt de directie van Arla Lactofree om garant te staan voor de betrouwbaarheid van deze informatie.

   Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

    

   Transparant over Duurzaamheid