Terug naar het product
Hoe duurzaam is
Sambal oelek
Onoff spices
EE: BRAND IS_TRANSPARENT
Sambal oelek (110g)Onoff spices

De productie van samengestelde etenswaren en dranken heeft soms grote gevolgen voor het milieu. Om de natuur en arbeiders te beschermen, zijn extra maatregelen nodig op het gebied van milieu en mensenrechten. Indien er dierlijke ingrediënten in het product zitten is ook aandacht nodig voor het dierenwelzijn.

Questionmark heeft op basis van wetenschappelijk onderzoek de belangrijkste onderwerpen geselecteerd. Het keurmerk Biologische landbouw op dit product stelt ook eisen aan duurzaamheid.

Informatie verstrekt op 1 apr. 2019
Algemene aandachtsgebieden
animals

Dierenwelzijn

Belangrijke aandachtsgebieden bij dierenwelzijn zijn pijnlijke procedures, diergezondheid en transport en slachtmethodes.

Als in samengestelde producten dierlijke ingrediënten gebruikt worden, zijn dit belangrijke aandachtspunten op het gebied van dierenwelzijn:

 • Potentieel pijnlijke procedures. Zoals het onthoornen van runderen, kappen van snavels van gevogelte, couperen van biggenstaarten.
 • Diergezondheid door huisvesting, voeding en correcte omgang met de dieren
 • Transport en slachtmethodes
environment

Milieu

Belangrijke aandachtsgebieden bij milieu zijn uitstoot van broeikasgassen, watervervuiling en voedselverspilling.

De productie van samengestelde etenswaren en dranken kan een grote impact hebben op het milieu. Belangrijke aandachtsgebieden tijdens de productie zijn:

 • Uitstoot van broeikasgassen door ontbossing, gebruik van fossiele brandstoffen, gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en mest
 • Wateruitputting en watervervuiling
 • Voedselverspilling door verkeerde verwerking en opslag van producten
social

Mensenrechten

Belangrijke aandachtsgebieden bij mensenrechten zijn veiligheid en gezondheid en discriminatie.

Tijdens de productie van samengestelde dranken en etenwaren kunnen mensenrechtenschendingen voorkomen. Belangrijke aandachtsgebieden wat betreft mensenrechten zijn:

 • Veiligheid en gezondheid van werknemers en werknemersrechten
 • Discriminatie, waarbij vooral vrouwelijke en migrantenwerknemers het risico lopen op een lager salaris en andere vormen van discriminatie"
Productieketen van Onoff spices

Voordat je een product in handen hebt, heeft het een hele reis afgelegd door de productieketen. Hier zie je de belangrijkste ketenstappen, met bij iedere stap wat Onoff spices zelf aangeeft te doen om mogelijke problemen aan te pakken. Maatregelen die vereist zijn om een (top)keurmerk te verkrijgen, kun je zien door het filter te gebruiken. Je kunt ook bekijken wat een merk extra doet, door te filteren op 'eigen maatregelen'.

Maatregelen door Onoff spices
Filter op:
 • Landbouw en veeteelt
   Eigen maatregelen
  • Er wordt voor dit product geen palmolie, palmpit olie, of van de oliepalm afgeleid ingrediënt gebruikt.

  • Dit product bevat geen van dieren afkomstige ingrediënten zoals vlees, zuivel of eieren.

  • Onoff spices streeft naar eerlijke handel en leefbaar loon voor arbeiders:

   • 90% van de belangrijke ingrediënten is afkomstig van kwekerijen/boerderijen die een vooraf afgesproken minimumprijs ontvangen als de grondstoffenprijzen op de markt dalen.

   • 10% van de belangrijke ingrediënten is afkomstig van kwekerijen/boerderijen met een beleid gericht op leefbaar loon, waarin staat dat de organisatie vooruitgang moet boeken in het betalen van een leefbaar loon aan haar werknemers en dat de vooruitgang wordt gemonitord met jaarlijkse onafhankelijke onderzoeken.

 • Verwerking
   Geen informatie over inspanningen in deze ketensap bekend.
  • Verpakking
    Eigen maatregelen
   • Onoff spices heeft zichzelf doelen gesteld met betrekking tot de productie en het ontwerp van de verpakkingen:

    • 50% van de verpakkingen van het eindproduct kan hergebruikt worden.

  • Distributie
    Geen informatie over inspanningen in deze ketensap bekend.
   • Consumptie en afval
     Voor dit product liggen de belangrijkste aandachtsgebieden niet in deze ketenstap.
    • Ketenbrede maatregelen
     • Onoff spices heeft in kaart gebracht waar de belangrijke ingrediënten vandaan komen:

      • Van 10% kan Onoff spices niet zeggen waar het vandaan komt.

      • Van 90% weet Onoff spices uit welke regio het afkomstig is.

      • Van 80% weet Onoff spices van welke plantage/kwekerij/boerderij het afkomstig is. Onoff spices gaat bij voorkeur langdurige relaties met de telers aan.

    Wat zegt Onoff spices zelf:

    De productie is duurzaam, met oog voor de natuur. En sociaal, met aandacht voor de boeren in Isaan, Thailand, die onder meer onze pepers, limoenblad, knoflook en koriander verbouwen. Zonder kunstmatige groei- of bestrijdingsmiddelen. De smaak is echt Thais.

    Onno Stienen, oprichter en directeur Onoff spices
    Lees meer over Onoff spices

    Bron

    Voor het identificeren van de aandachtsgebieden die in deze productieketen worden getoond, gebruikt Questionmark de methode van The Sustainability Consortium. De informatie over maatregelen voor deze aandachtsgebieden is door Onoff spices aangeleverd op 01-04-2019. Questionmark vraagt de directie van Onoff spices om garant te staan voor de betrouwbaarheid van deze informatie. Daarnaast neemt Onoff spices maatregelen die vereist zijn voor het Biologische landbouw keurmerk.

    Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

     

    Meer over Onoff spices

    Lees meer over de duurzaamheids- en gezondheidsambities van Onoff spices

    Transparant over Duurzaamheid