Terug naar het product
Hoe duurzaam is
Snackkomkommers
Tommies
EE: BRAND IS_TRANSPARENT
Snackkomkommers (plastic bak, 400g)Tommies

De productie van komkommers vindt vaak plaats in kassen, gericht op een hoge productie. Tuinders kunnen maatregelen nemen om duurzamer te produceren, vooral op het gebied van milieu en arbeid.

Questionmark heeft op basis van wetenschappelijk onderzoek de belangrijkste onderwerpen geselecteerd. Het keurmerk On the way to PlanetProof op dit product stelt ook eisen aan duurzaamheid.

Informatie verstrekt op 1 apr. 2019
Algemene aandachtsgebieden
environment

Milieu

Belangrijke aandachtsgebieden bij milieu zijn broeikasgassen, mest en gewasbeschermingsmiddelen.

De productie van komkommers heeft een grote impact op het milieu. Belangrijke aandachtsgebieden in de teelt zijn o.a.:

 • Uitstoot van broeikasgassen door gebruik van mest en fossiele brandstoffen
 • Watervervuiling als gevolg van overmatig mestgebruik
 • Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wat kan bijdragen aan het verdwijnen van bijenpopulaties
social

Mensenrechten

Belangrijke aandachtsgebieden bij mensenrechten zijn informatie, discriminatie, gezondheid en veiligheid.

Tijdens de productie van komkommers kunnen mensenrechtenschendingen voorkomen. Belangrijke aandachtsgebieden voor mensenrechten zijn o.a.:

 • Gebrek aan toegang tot informatie en technologische middelen voor kleinschalige boeren
 • Discriminatie, met name van vrouwelijke en migrantenarbeiders
 • Slechte gezondheid en veiligheid van de werknemers door de lange veelal intensieve werkdagen en het gebrek aan gebruik van beschermende kledij tijdens de toepassing van pesticiden.
Productieketen van Tommies

Voordat je een product in handen hebt, heeft het een hele reis afgelegd door de productieketen. Hier zie je de belangrijkste ketenstappen, met bij iedere stap wat Tommies zelf aangeeft te doen om mogelijke problemen aan te pakken. Maatregelen die vereist zijn om een (top)keurmerk te verkrijgen, kun je zien door het filter te gebruiken. Je kunt ook bekijken wat een merk extra doet, door te filteren op 'eigen maatregelen'.

Maatregelen door Tommies
Filter op:
 • Landbouw
   Eigen maatregelen
  • Van 100% van de groente weet Tommies hoeveel irrigatiewater is gebruikt, tijdens de teelt. Dit is 28,4 kubieke meter water per 1000 kilo geoogste groente.

  • Voor 88% van de komkommers geldt dat de kwekerij een controleerbaar programma heeft voor het beheersen van de effecten van gewasbeschermingsmiddelen gebruik op mens en gezondheid.

  • Tommies monitort de toevoeging van stikstof en fosfor door mest of compost op de kwekerijen:

   • Tommies weet van 80% van de groente hoeveel stikstof er tijdens de teelt is toegevoegd door mest of compost. Gemiddeld is dat 5,15 kilo stikstof per 1000 kilo geoogste groente. Toediening gaat via de precisiemethode, zodat de plant alleen de voedingsstoffen krijgt die het nodig heeft in de juiste dosering.

   • Voor 80% van de groente geldt dat het fosforoverschot 0,9 kilo bedroeg per 1000 kilo geoogste groente.

  • Voor 12% van de komkommers geldt dat de kwekerij met Tommies deelt welke gewasbeschermingsmiddelen er worden gebruikt.

  • Tommies heeft de uitstoot van broeikasgassen tijdens de teelt berekend:

   • Van 80% van de groente heeft Tommies de uitstoot van broeikasgassen die vrijkomt bij de teelt berekend. Dit is 1.892 kilo CO₂ per 1000 kilo geoogste groente. 80% van de benodigde elektriciteit wordt opgewerkt uit restwarmte van verwarmingsketels, en vrijkomende CO₂ wordt gebruikt voor plantgroei.

  • Tommies onderzoekt de arbeidsomstandigheden op de kwekerijen waar de groente wordt geteeld:

   • 100% van de groente komt uit landen met een laag risico op schending van werknemersrechten.

   • In deze laag-risico landen is voor 100% van de kwekerijen met een hoog risico op mensenrechtenschendingen maatregelen genomen. De producent is GRASP gecertificeerd. GRASP is een bedrijfsprogramma dat zich focust op arbeidsomstandigheden.

  • Tommies heeft onderzocht wat de risico's zijn voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers in de kwekerijen waar dit product geteeld wordt:

   • 100% van de groente komt van kwekerijen waar gebruik wordt gemaakt van een training over gezondheid en veiligheid op de werkplek.

  • Tommies heeft de opbrengst van de kwekerijen in kaart gebracht:

   • De opbrengst per hectare was het afgelopen jaar 440 ton. Dit cijfer geldt voor 80% van de kwekerijen.

  Toon alles (14)
 • Consumptie en afval
   Voor dit product liggen de belangrijkste aandachtsgebieden niet in deze ketenstap.
  • Ketenbrede maatregelen
   • 100% van de groente is getransporteerd naar retailers of distributiecentra door transporteurs die hun CO₂-uitstoot gerelateerd aan dit transport rapporteren.

   • Tommies heeft in kaart gebracht waar de groente vandaan komt:

    • Van 100% van deze producten weet Tommies van welke kwekerij ze afkomstig zijn. De snackkomkommers worden geteelt door kwekerij Verhoeven.

  Wat zegt Tommies zelf:

  Tommies snackkomkommers worden duurzamer geteeld en zijn PlanetProof gecertificeerd. Hiermee wordt voldaan aan bovenwettelijke eisen op het gebied van onder meer schonere lucht, vruchtbare bodem, goede waterkwaliteit en circulaire afvalverwerking en recycling.

  Steven Martina, directeur The Greenery, ketenpartner van Tommies snackgroenten

  Bron

  Voor het identificeren van de aandachtsgebieden die in deze productieketen worden getoond, gebruikt Questionmark de methode van The Sustainability Consortium. De informatie over maatregelen voor deze aandachtsgebieden is door Tommies aangeleverd op 01-04-2019. Questionmark vraagt de directie van Tommies om garant te staan voor de betrouwbaarheid van deze informatie. Daarnaast neemt Tommies maatregelen die vereist zijn voor het On the way to PlanetProof keurmerk.

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

   

  Transparant over Duurzaamheid