Terug naar het product
Hoe duurzaam is
Kaas jong stuk
Onze Trots
Kaas jong stuk (512g)

Zuivel voor de Nederlandse supermarkt komt veelal van melkveehouderijen die streven naar maximale melkproductie. Melkveehouders kunnen maatregelen nemen om duurzamer te produceren, vooral op het gebied van dierenwelzijn en milieu.

Questionmark heeft op basis van wetenschappelijk onderzoek de belangrijkste onderwerpen geselecteerd.

Gebaseerd op publieke informatie van 5 jun. 2019
Algemene aandachtsgebieden
animals

Dierenwelzijn

Belangrijke aandachtsgebieden bij dierenwelzijn zijn leefruimte, gezondheid en lichamelijke ingrepen.

Belangrijke aandachtspunten op het gebied van dierenwelzijn in de zuivelketen zijn:

 • Voldoende leefruimte voor natuurlijk gedrag
 • Diergezondheid en antibioticagebruik
 • Het uitvoeren van lichamelijke ingrepen als onthoornen.
environment

Milieu

Belangrijke aandachtsgebieden bij milieu zijn broeikasgassen, bosgebieden en mest.

De productie van zuivel kan schadelijke gevolgen hebben voor het milieu. Belangrijke aandachtsgebieden in de zuivelketen zijn:

 • Uitstoot van broeikasgassen tijdens de productie en verwerking van zuivel.
 • Risico op verdwijnen van (waardevolle) bosgebieden voor de productie van veevoer
 • Lucht- en watervervuiling door mest
social

Mensenrechten

Belangrijke aandachtsgebieden bij mensenrechten zijn gezondheid en veiligheid.

De zuivelsector kent veel kleine boeren, vaak familiebedrijven, die soms gebruik maken van tijdelijke krachten. Een belangrijk aandachtspunt op melkveehouderijen is:

 • Gezondheid en veiligheid van de werknemers.
Productieketen van Onze Trots

Voordat je een product in handen hebt, heeft het een hele reis afgelegd door de productieketen. Hier zie je de belangrijkste ketenstappen, met bij iedere stap wat Onze Trots zelf aangeeft te doen om mogelijke problemen aan te pakken. Maatregelen die vereist zijn om een (top)keurmerk te verkrijgen, kun je zien door het filter te gebruiken. Je kunt ook bekijken wat een merk extra doet, door te filteren op 'eigen maatregelen'.

Maatregelen door Onze Trots
Filter op:
 • Veevoer
   Geen informatie over inspanningen in deze ketensap bekend.
  • Veeteelt
    Eigen maatregelen
   • Onze Trots heeft een duidelijke aanpak voor een laag en verantwoord antibioticagebruik in de veehouderij:

    • Onze Trots gebruikt voor 100% melk van melkveehouderijen met een beleid op antibioticagebruik, begeleid door dierenartsen.

    • Onze Trots garandeert voor 100% van de melkveehouderijen dat dit beleid strikt wordt gevolgd.

    • Onze Trots monitort het antibioticagebruik op 100% van de boerderijen waar het melk van afneemt.

   • Onze Trots is actief bezig met de bodem- en waterkwaliteit:

    • 100% van de melk is afkomstig van melkveehouderijen met een controleerbaar beleid voor het gebruik van meststoffen.

   • Onze Trots past technieken voor emissiereductie toe om de luchtkwaliteit op en rond de boerderij te verbeteren:

    • Bij 100% van de mestopslag en mesttoepassing.

   • Onze Trots is bewust bezig met het watergebruik:

    • 100% van de melk van Onze Trots is afkomstig van melkveehouderijen die in gebieden zitten met een laag waterrisico.

  • Verwerking
    Voor dit product liggen de belangrijkste aandachtsgebieden niet in deze ketenstap.
   • Verpakking
     Voor dit product liggen de belangrijkste aandachtsgebieden niet in deze ketenstap.
    • Consumptie en afval
      Voor dit product liggen de belangrijkste aandachtsgebieden niet in deze ketenstap.

     Bron

     Voor het identificeren van de aandachtsgebieden die in deze productieketen worden getoond, gebruikt Questionmark de methode van The Sustainability Consortium. De informatie over maatregelen voor deze aandachtsgebieden is door Questionmark op 05-06-2019 verzameld op basis van publiek beschikbare informatie, waaronder de website van Onze Trots.

     Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

      

     Transparant over Duurzaamheid