Terug naar het product
Hoe duurzaam is
Oerhollandsche Tomatenketchup
Oliehoorn
EE: BRAND IS_TRANSPARENT
Oerhollandsche Tomatenketchup (knijpfles, 45cl)Oliehoorn

De productie van samengestelde etenswaren en dranken heeft soms grote gevolgen voor het milieu. Om de natuur en arbeiders te beschermen, zijn extra maatregelen nodig op het gebied van milieu en mensenrechten. Indien er dierlijke ingrediënten in het product zitten is ook aandacht nodig voor het dierenwelzijn.

Questionmark heeft op basis van wetenschappelijk onderzoek de belangrijkste onderwerpen geselecteerd.

Informatie verstrekt op 28 mrt. 2019
Algemene aandachtsgebieden
animals

Dierenwelzijn

Belangrijke aandachtsgebieden bij dierenwelzijn zijn pijnlijke procedures, diergezondheid en transport en slachtmethodes.

Als in samengestelde producten dierlijke ingrediënten gebruikt worden, zijn dit belangrijke aandachtspunten op het gebied van dierenwelzijn:

 • Potentieel pijnlijke procedures. Zoals het onthoornen van runderen, kappen van snavels van gevogelte, couperen van biggenstaarten.
 • Diergezondheid door huisvesting, voeding en correcte omgang met de dieren
 • Transport en slachtmethodes
environment

Milieu

Belangrijke aandachtsgebieden bij milieu zijn uitstoot van broeikasgassen, watervervuiling en voedselverspilling.

De productie van samengestelde etenswaren en dranken kan een grote impact hebben op het milieu. Belangrijke aandachtsgebieden tijdens de productie zijn:

 • Uitstoot van broeikasgassen door ontbossing, gebruik van fossiele brandstoffen, gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en mest
 • Wateruitputting en watervervuiling
 • Voedselverspilling door verkeerde verwerking en opslag van producten
social

Mensenrechten

Belangrijke aandachtsgebieden bij mensenrechten zijn veiligheid en gezondheid en discriminatie.

Tijdens de productie van samengestelde dranken en etenwaren kunnen mensenrechtenschendingen voorkomen. Belangrijke aandachtsgebieden wat betreft mensenrechten zijn:

 • Veiligheid en gezondheid van werknemers en werknemersrechten
 • Discriminatie, waarbij vooral vrouwelijke en migrantenwerknemers het risico lopen op een lager salaris en andere vormen van discriminatie"
Productieketen van Oliehoorn

Voordat je een product in handen hebt, heeft het een hele reis afgelegd door de productieketen. Hier zie je de belangrijkste ketenstappen, met bij iedere stap wat Oliehoorn zelf aangeeft te doen om mogelijke problemen aan te pakken. Maatregelen die vereist zijn om een (top)keurmerk te verkrijgen, kun je zien door het filter te gebruiken. Je kunt ook bekijken wat een merk extra doet, door te filteren op 'eigen maatregelen'.

Maatregelen door Oliehoorn
Filter op:
 • Landbouw en veeteelt
   Eigen maatregelen
  • Er wordt voor dit product geen palmolie, palmpit olie, of van de oliepalm afgeleid ingrediënt gebruikt.

  • Er wordt voor dit product geen soja, of hiervan afgeleid ingrediënt, gebruikt.

  • Dit product bevat geen van dieren afkomstige ingrediënten zoals vlees, zuivel of eieren.

  • Oliehoorn streeft naar eerlijke handel en leefbaar loon voor arbeiders:

   • 100% van de belangrijke ingrediënten is afkomstig van kwekerijen/boerderijen met een beleid gericht op leefbaar loon, waarin staat dat de organisatie vooruitgang moet boeken in het betalen van een leefbaar loon aan haar werknemers en dat de vooruitgang wordt gemonitord met jaarlijkse onafhankelijke onderzoeken. De tomaten komen uit Nederland, en wij hebben een minimumloon dat als leefbaar loon wordt gezien.

 • Verwerking
   Eigen maatregelen
  • Oliehoorn houdt bij wat de letsel- en ziektepercentages zijn binnen eigen bedrijven of onderaannemers die het eindproduct maken:

   • In de afgelopen twaalf maanden was het letsel- en ziektepercentage 5%, binnen eigen productiebedrijven of productie via onderaannemers. Samen zijn deze verantwoordelijk zijn voor 100% van het voor Oliehoorn geproduceerde product.

 • Verpakking
   Eigen maatregelen
  • Oliehoorn heeft zichzelf doelen gesteld met betrekking tot de productie en het ontwerp van de verpakkingen:

   • 99% van de verpakkingen van het eindproduct kan hergebruikt worden. Het membraan in de dop die zorgt dat de ketchup er niet uitstroomt is momenteel nog niet recyclebaar.

 • Distributie
   Geen informatie over inspanningen in deze ketensap bekend.
  • Consumptie en afval
    Voor dit product liggen de belangrijkste aandachtsgebieden niet in deze ketenstap.
   • Ketenbrede maatregelen
    • Oliehoorn heeft in kaart gebracht waar de belangrijke ingrediënten vandaan komen:

     • Van 100% weet Oliehoorn uit welke regio het afkomstig is. Alle tomaten zijn afkomstig uit het Westland in de provincie Zuid-Holland.

   Wat zegt Oliehoorn zelf:

   De Oerhollandsche tomatenketchup maken we van Hollandse tomaten die anders in een reststroom zouden verdwijnen omdat ze geen perfecte vorm of kleur hebben. Bovendien: een Westlandse tuinder heeft gemiddeld 4 liter water nodig voor 1 kilo tomaten. In Spanje is dat 60 liter.

   Wim Dijk, algemeen directeur Oliehoorn
   Lees meer over Oliehoorn

   Bron

   Voor het identificeren van de aandachtsgebieden die in deze productieketen worden getoond, gebruikt Questionmark de methode van The Sustainability Consortium. De informatie over maatregelen voor deze aandachtsgebieden is door Oliehoorn aangeleverd op 28-03-2019. Questionmark vraagt de directie van Oliehoorn om garant te staan voor de betrouwbaarheid van deze informatie.

   Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

    

   Meer over Oliehoorn

   Lees meer over de duurzaamheids- en gezondheidsambities van Oliehoorn

   Transparant over Duurzaamheid