Terug naar het product
Hoe duurzaam is
Kaas Goudse jong 48+ stuk
Oke
Kaas Goudse jong 48+ stuk (1.12kg)

Zuivel voor de Nederlandse supermarkt komt veelal van melkveehouderijen die streven naar maximale melkproductie. Melkveehouders kunnen maatregelen nemen om duurzamer te produceren, vooral op het gebied van dierenwelzijn en milieu.

Questionmark heeft op basis van wetenschappelijk onderzoek de belangrijkste onderwerpen geselecteerd.

Gebaseerd op publieke informatie van 5 jun. 2019
Algemene aandachtsgebieden
animals

Dierenwelzijn

Belangrijke aandachtsgebieden bij dierenwelzijn zijn leefruimte, gezondheid en lichamelijke ingrepen.

Belangrijke aandachtspunten op het gebied van dierenwelzijn in de zuivelketen zijn:

 • Voldoende leefruimte voor natuurlijk gedrag
 • Diergezondheid en antibioticagebruik
 • Het uitvoeren van lichamelijke ingrepen als onthoornen.
environment

Milieu

Belangrijke aandachtsgebieden bij milieu zijn broeikasgassen, bosgebieden en mest.

De productie van zuivel kan schadelijke gevolgen hebben voor het milieu. Belangrijke aandachtsgebieden in de zuivelketen zijn:

 • Uitstoot van broeikasgassen tijdens de productie en verwerking van zuivel.
 • Risico op verdwijnen van (waardevolle) bosgebieden voor de productie van veevoer
 • Lucht- en watervervuiling door mest
social

Mensenrechten

Belangrijke aandachtsgebieden bij mensenrechten zijn gezondheid en veiligheid.

De zuivelsector kent veel kleine boeren, vaak familiebedrijven, die soms gebruik maken van tijdelijke krachten. Een belangrijk aandachtspunt op melkveehouderijen is:

 • Gezondheid en veiligheid van de werknemers.
Productieketen van Oke

Voordat je een product in handen hebt, heeft het een hele reis afgelegd door de productieketen. Hier zie je de belangrijkste ketenstappen, met bij iedere stap wat Oke zelf aangeeft te doen om mogelijke problemen aan te pakken. Maatregelen die vereist zijn om een (top)keurmerk te verkrijgen, kun je zien door het filter te gebruiken. Je kunt ook bekijken wat een merk extra doet, door te filteren op 'eigen maatregelen'.

Maatregelen door Oke
Filter op:
 • Veevoer
   Geen informatie over inspanningen in deze ketensap bekend.
  • Veeteelt
    Geen informatie over inspanningen in deze ketensap bekend.
   • Verwerking
     Voor dit product liggen de belangrijkste aandachtsgebieden niet in deze ketenstap.
    • Verpakking
      Voor dit product liggen de belangrijkste aandachtsgebieden niet in deze ketenstap.
     • Consumptie en afval
       Voor dit product liggen de belangrijkste aandachtsgebieden niet in deze ketenstap.

      Bron

      Voor het identificeren van de aandachtsgebieden die in deze productieketen worden getoond, gebruikt Questionmark de methode van The Sustainability Consortium. De informatie over maatregelen voor deze aandachtsgebieden is door Questionmark op 05-06-2019 verzameld op basis van publiek beschikbare informatie, waaronder de website van Oke.

      Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

       

      Transparant over Duurzaamheid