Natuurinclusieve landbouw: de bevindingen

Verantwoordelijkheid bij consument

Producten uit natuurinclusieve landbouw is nog geen standaard in de onderzochte supermarkten. Supermarkten leggen de verantwoordelijkheid om niet-duurzame producten te laten liggen bij hun klanten. Het is moeilijk te zeggen in hoeverre supermarkten zélf bijdragen aan afspraken over kringlooplandbouw of aan het Deltaplan Biodiversiteit.

In één oogopslag onze bevindingen zien of de hele Superlijst Groen downloaden?

Herkomst vaak onbekend

  • Supermarkten delen weinig informatie over de precieze herkomst van producten.
  • Supermarkt schuift de verantwoordelijkheid om niet-duurzame producten te laten liggen naar de klant.
  • Reclamefolders beperken zich niet tot seizoensproducten.
  • Regionaal voedsel heeft nog geen vaste plaats verworven.
  • Minstens een op de zeven aanbiedingen niet duurzaam in het seizoen.

Superlijst Groen