Vijf jaar Questionmark

3 jun. 2019

Naar een race to the top in de productie van voedsel

Questionmark bestaat vijf jaar! In deze tijd is hard gewerkt om op een effectieve manier bij te dragen aan een duurzamer en gezonder voedselsysteem. Want bij Questionmark geloven we dat verantwoord produceren van voedsel sneller kan en moet. Daarom werken we continu aan het omdraaien van de race to the bottom in een race to the top. Product voor product, keten voor keten, branche voor branche, stimuleren we bedrijven om te innoveren naar steeds gezondere en duurzamere productie. Een systematische verandering van het economisch stelsel van vraag en aanbod.  Nu, na vijf jaar maken we de balans op en hebben we de impact van onze inspanningen in kaart gebracht.

Interventies in vraag en aanbod

Verandering in het voedselsysteem komt van bovenaf én van onderop. Van georganiseerde grote partijen, zoals de overheid en supermarktketens, en van individuele consumenten en boeren. Wij brengen verandering door de hele keten en brengen deze uiteenlopende groepen dichter bij elkaar.  

Daar waar onze doelgroepen groot zijn in aantal, kiezen we voor interventies waarbij de effecten zich automatisch uitbreiden. Bijvoorbeeld het betrekken van consumenten. Questionmark voedt de groep kritische consumenten met informatie over de gezondheid en duurzaamheid van producten. De vraag die daardoor bij hen ontstaat, vloeit uiteindelijk door naar grotere groepen consumenten.

Voor onze interventies maken we gebruik van hefboomeffecten. Keurmerken beïnvloeden we bijvoorbeeld door transparant te maken waar zij voor staan én waar ze tekort schieten. We stimuleren hen om hun standaarden te verhogen, uit te breiden of zelfs nieuwe te starten. Een dergelijke ontwikkeling neemt in één keer een grote groep bedrijven mee.

Ook kijken we naar plekken waar macht van vraag en aanbod zich centraliseert. Zo is het aantal grote producenten en supermarkten relatief klein, maar wel heel machtig. Daarom doen we ook interventies specifiek gericht op die partijen.

Gelukkig is de afgelopen jaren een eerste bewustwording ontstaan rond de noodzakelijke bijsturing van ons voedselsysteem

Charlotte Linnebank, Directeur Questionmark

Impact thema's

De impact van Questionmark in haar eerste vijf jaren van bestaan is in te delen in zeven thema's:

  • Systematische innovatie naar duurzaam & gezond
  • Verduurzaming ketens
  • Herformulering naar gezondere producten
  • Erkenning gezonde & duurzame voorlopers
  • ‘Better and beyond certification’
  • Grootschalige transparantie op voedselproducten
  • Consumenten betrekken

Om de impact te beschrijven, hebben we diverse impact stories gemaakt. Deze zijn hier terug te vinden. Alle impact stories lezen? Laat je emailadres achter en we sturen je het totale impact rapport.

Bestuur en Raad van Advies

Questionmark heeft een statutair bestuur. Het bestuur stelt de directie aan en beslist over de strategie van Questionmark. Naast het bestuur heeft Questionmark een Raad van Advies. Hierin zitten diverse experts en belanghebbenden van de werkterreinen van Questionmark. Bekijk hier wie er deel uitmaken van het bestuur en de raad van advies

Ontvang het hele impact rapport