Transparant over Duurzaamheid

Het vertrouwen in de voedingsindustrie is de afgelopen jaren gedaald. Een groeiende groep mensen vraagt om betrouwbare informatie over waar hun voedsel vandaan komt, en of dit gezond en duurzaam is. Al sinds 2014 kun je bij Questionmark productinformatie vinden en nu wordt hard gewerkt aan verdere verbetering van de informatie waarmee consumenten hun favoriete producten kunnen vergelijken. Met het initiatief 'Transparant over Duurzaamheid' werkt Questionmark aan het herstellen van vertrouwen door bedrijven met of zonder keurmerk de kans te geven te laten zien wat zij doen aan duurzaamheid.

Duurzaamheid is steeds belangrijker...maar is niet zichtbaar

Steeds meer boeren en voedselbedrijven kiezen voor duurzamere productiemethodes. Maar hoe kunnen zij hun inspanningen ook laten zien aan de mensen die hun producten kopen? Er zijn nu grofweg twee opties: een bedrijf kan zelf zijn 'duurzaamheid' claimen, of zich aansluiten bij een bestaand keurmerk.

Eigen claims krijgen snel de verdenking van 'de slager keurt zijn eigen vlees'. Het systeem van keurmerken biedt een oplossing, maar er zijn zoveel logo's dat mensen niet altijd weten wat deze inhouden en dat maakt producten onderling moeilijk vergelijkbaar. En bedrijven die meer willen doen dan keurmerken vragen, worden daarvoor nu niet beloond. In sommige productgroepen zoals chocola, eieren of vis, hebben inmiddels bijna alle producten een keurmerk. Dit is op zich goed nieuws, want de ondergrens aan duurzaamheidseisen is daarmee omhoog gegaan voor de hele categorie. Maar consumenten kunnen niet zien welke bedrijven nog meer doen.

Waar werkt Questionmark aan?

Met het initiatief 'Transparant over Duurzaamheid' bouwt Questionmark aan een nieuwe manier om informatie over duurzaamheid en gezondheid voor consumenten uit te leggen en beschikbaar te maken. De kern van dit idee is, dat merken per productcategorie met elkaar worden vergeleken op een overzichtelijk aantal gestandaardiseerde en wetenschappelijk onderbouwde onderwerpen, die dieper ingaan op onze hoofdthema's milieu, dierenwelzijn en mensenrechten.

Bedrijven kunnen hiervoor zelf antwoord geven op de internationaal erkende vragenlijsten. Als een merk geen informatie wil aanleveren, vult Questionmark de informatie in op basis van publieke informatiebronnen. Zo worden altijd alle merken vergeleken.

Wat verbeteren we in de onderzoeksmethode?

TSC, in Europa vertegenwoordigd door Universiteit Wageningen, heeft van elke productgroep de belangrijkste risicogebieden voor duurzaamheid bepaald. Zo is bij koffie het risico op kinderarbeid een belangrijk aandachtspunt, terwijl bij avocado's het beperken van watergebruik heel urgent is. Elk product kent zijn eigen risico's. De onderwerpen per keten zijn mede bepaald door de Universiteiten van Wageningen, Arkansas en Arizona. De ontwikkeling wordt medegefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Bekijk hier een voorbeeld vragenlijst voor koffie.

Logo 0Logo 1Logo 2

Vergelijkbaar

Van alle merken binnen een productgroep beoordeelt Questionmark de producten op exact dezelfde onderwerpen. Zo wordt het beleid van bedrijven onderling goed vergelijkbaar en wordt 'duurzaamheid' eindelijk een meetbaar gegeven.

Onafhankelijk

Stichting Questionmark is financieel onafhankelijk van de voedselindustrie. Questionmark heeft een maatschappelijke doelstelling en daarom geen winstoogmerk. Ons doel is om bedrijven duurzamere en gezondere producten te laten maken en daarom helpen we bedrijven om dit te bereiken. Questionmark is ook onafhankelijk van de overheid, maar zoekt bij de overheid wel afstemming over en steun voor haar doelstellingen.

Dynamisch en toegankelijk

'Transparant over Duurzaamheid' is geen keurmerk of standaard. Het stelt geen inhoudelijke eisen aan de ambities van bedrijven, maar vergelijkt het bestaande beleid van merken. Wel stelt de methode eisen aan de betrouwbaarheid van de informatie die door bedrijven gedeeld wordt. Alle informatie staat op één plek en consumenten kunnen producten opzoeken via de Questionmark website en app.

We zitten in een tussenfase

Het aanpassen van de onderzoeksmethode en het verzamelen van nieuwe productinformatie vraagt veel tijd. Daarom beginnen we met het laten zien van de keurmerken die producten hebben en leggen we uit wat die keurmerken inhouden. In het najaar van 2018 verwachten we de vernieuwde productinformatie per merk te kunnen laten zien. Even geduld dus nog...

Bekijk je favoriete product

Meer lezen over Questionmark?

Achtergrond