Databronnen

Om een product te kunnen onderzoeken hebben we gegevens nodig over de ingrediënten, productiemethoden, voedingswaarden, landen van herkomst, receptuur en keurmerken. We baseren ons daarvoor in eerste instantie op de informatie op het etiket. Daarnaast nemen we data af uit bestaande databases en nodigen we bedrijven uit deze gegevens aan te vullen met meer gedetailleerde informatie. 

Dekking supermarkten

De database en het onderzoek van Questionmark dekken de supermarktketens Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Plus, Aldi, Coop, Deen, Jan Linders, Dirk en EkoPlaza.

Deze supermarktketens vormen zo'n 80% van de markt.

Data uit openbare bronnen

Voor de supermarkten Albert Heijn, Jumbo, Plus, Coop, Deen, Jan Linders, Dirk en EkoPlaza verzamelen we online etiketinformatie van voedselproducten. Bij Lidl en Aldi verzamelen we etiketinformatie fysiek in hun winkels. Voor informatie over winkelinrichting gaan we bij alle ketens fysiek de winkel in.

Voor de samenstelling van het product baseren we ons op de ingrediëntenlijst op het etiket.

Voor voedingswaardes baseren we ons op de voedingswaardetabel op het etiket. Voor ontbrekende voedingswaarden gaan wij in sommige gevallen uit van gemiddelden voor producten zoals die zijn vastgesteld door het RIVM in de NEVO-tabel. Deze voedingswaarden hebben invloed op de gezondheidsscores.

Wij noteren alle keurmerken die op het etiket te vinden zijn. In de beoordeling per thema bepalen we welke verbetering het keurmerk betekent in de keten.

Het etiket biedt in sommige gevallen meer informatie die voor ons relevant is. We gebruiken zulke informatie alleen als het gebruik ervan wettelijk geregeld is. Dat is het geval bij:

  • vangstmethode en/of kweekmethode bij vis
  • teeltmethode bij aardappelen, groente en fruit
  • land van herkomst
  • veehouderijsysteem bij vlees en eieren
  • wettelijke geregelde claims (bijvoorbeeld “rijk aan omega 3”)
  • het percentage van een of meer ingrediënten dat gecertificeerd is volgens een keurmerk

Informatie van bedrijven

We nodigen alle merkeigenaren (producenten) uit gegevens over de samenstelling van hun product in termen van ingrediënten, productiemethoden en voedingswaarden met ons te delen. Dit gaat bij voorkeur via GS1, maar het kan ook direct aan Questionmark.

Voor het bedrijf of merk als geheel vragen we naar certificering voor relevante keurmerken. Daarnaast stellen we specifieke vragen over de maatregelen die het bedrijf neemt op de vier thema's. Bedrijven kunnen maatregelen nemen die niet voldoen aan de standaarden voor een keurmerk, of juist verder gaan dan een keurmerk vereist. Op basis van de methode beoordelen wij in zo'n geval in hoeverre die maatregelen effectief en nuttig zijn. We garanderen de bedrijven geheimhouding van eventueel concurrentiegevoelige informatie.

Andere productdatabases

Voor de compleetheid van onze informatie nemen we ook data af uit andere bestaande databases met productinformatie van voedselmerken, zoals GS1 en Brandbank.

Vragen over de data van Questionmark?

Meer lezen over Transparant over Duurzaamheid?

lees meer