Steun Questionmark

In de manier waarop ons voedsel wordt geproduceerd, zien wij een heel belangrijke oorzaak van de toename van leefstijl-gerelateerde ziekten, de achteruitgang van natuur en milieu, groeiende ongelijkheid en mensenrechtenschendingen en het mishandelen van dieren.

Daarom wenden wij ons met Superlijsten en andere onderzoeken, rechtstreeks tot producenten en retailers om hen te bewegen hun producten gezonder en duurzamer te maken.

Impact

De onderzoeken en rapportages van Questionmark maken wel degelijk verschil. In de landelijke media krijgen de publicaties veel aandacht en ook de supermarkten en producten gebruiken de onderzoeksresultaten als handvatten voor verbetering.

Wil je ons steunen?

Questionmark is een onafhankelijke stichting met een ideële missie. De inkomsten van Questionmark bestaan hoofdzakelijk uit donaties van charitatieve fondsen en ad hoc subsidies vanuit de overheid.  Dankzij deze steun kunnen wij onze onderzoeken onafhankelijk en op eigen initiatief blijven uitvoeren.

Ook donateurs zoals jij dragen bij aan het voortzetten van deze noodzakelijk onderzoeken. Met jouw steun blijven er naar streven dat mensen gezond leven, op een gezonde planeet, met respect voor mens en dier.

Heel erg bedankt!

ANBI

Of maak uw donatie over op onze bankrekening: NL43 TRIO 0254 8208 83. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Blijf op de hoogte van ons werk.

Volg ons op social media en schrijf je in voor onze nieuwsbrief

 

Weten welke impact wij met jouw steun kunnen maken?

Lees meer