Totstandkoming productwijzers

21 jun. 2019

Fase 1: Dataverzameling en -controle (±3 weken)

We brengen u op de hoogte over ons voornemen een vergelijking te maken van een productgroep waarin u actief bent. Vervolgens sturen we per e-mail aanvullende informatie over het onderzoek en de onderzoeksvariabelen op gezondheid en duurzaamheid. Daarna vragen we u de door ons aangeleverde informatie controleren en zelf eventuele informatie aan te leveren.

De aanvullende informatie over uw duurzaamheidsinspanningen dienen openbaar te zijn. Zo kunt u er voor kiezen om deze te publiceren op uw website of op te nemen in uw jaar- of duurzaamheidsverslag. Op deze manier is deze informatie ook daadwerkelijk publiek en inzichtelijk voor consumenten.

Merken:

 • Controle voedingswaarden.
 • Controle keurmerken.
 • Controle inspanningen beyond certification.
 • Publicatie op eigen website.

Questionmark:

 • Verzending uitvraag.

Fase 2: Dataverwerking en aanscherping + voorpublicatie en reactie (±1 week)

Merken die in de ranking voorkomen hebben de door ons geleverde data gecontroleerd en eventuele aanvullingen aan ons doorgestuurd. Ook hebben zij antwoorden op de ‘sustainability insights’ vindbaar op de openbare kanalen van het merk geplaatst.

De wijzer is definitief. Hij is nog niet openbaar, maar de volgorde kan niet meer wijzigen. Questionmark zet alle resultaten op een rij en deze delen we vervolgens met de merken waarna zij een mogelijkheid hebben om te reageren en een toelichting te geven op de resultaten.

Merken:

 • Eventuele reactie geven op hun positie in de wijzer.
 • Ambities benoemen voor de toekomst.

Questionmark:

 • Opstellen wijzer.
 • Eventuele aanvullende vragen.
 • Delen eerste publicatie.
 • Mogelijkheid tot reactie op deze eerste publicatie.

Fase 3: Uitreiking en definitieve publicatie en verzending persbericht (±1 week)

Er is een groep voorlopers, middenmoters en achterblijvers. Questionmark maakt een afspraak met de voorlopers voor een interview en de officiële uitreiking van de onderscheiding. Tevens worden alle voorlopers geïnterviewd.

Questionmark benadert pers en media voor de daadwerkelijke publicatie van de wijzer.

Merken en Questionmark:

 • Uitreiking onderscheiding voorlopers.

Questionmark:

 • Definitieve publicatie.
 • Benaderen media en verzending persbericht.

Vragen over deze gang van zaken? Stuur ons een e-mail.

Productwijzers

Hoe gezond en duurzaam is jouw favoriete product?