Symposium Superlijst Groen

9/11/2023, Den Haag

Het Symposium Superlijst Groen bracht het gesprek op gang tussen een unieke samenstelling van partijen: kritische ngo's, politici, ambtenaren en supermarkten. Resultaat van de presentaties en stevige inhoudelijke discussies zijn nieuwe inzichten over hoe de voorlopende supermarkten te werk gaan in hun verduurzaming, nieuws uit het Ministerie van LNV en zelfs een aantal toezeggingen van de supermarktbranche.

Bouwstenen verantwoordelijkheid supermarkt

Questionmark presenteert haar visie op verduurzaming bij supermarkten. Gustaaf Haan, Hoofd Onderzoek, licht de drie bouwstenen voor een verantwoorde supermarkt toe die in volgorde dienen plaats te vinden: 1) stoppen met stimuleren van ongezonde en onduurzaame keuzes, 2) totaal ontzorgen en 3) stimuleren van gezonde en duurzaame keuzes. Momenteel zijn supermarkten vooral met bouwsteen 3, terwijl maar weinig stappen worden gezet op de essentiële bouwstenen 1 en 2.

Supermarkten creëren nieuw normaal

De drie voorloper supermarkten presenteren hun beleid dat tot hun positie in de Superlijst Groen ranglijst heeft geleid. Ekoplaza presenteert het beleid waarin die derde bouwsteen centraal staat met een volledig biologisch assortiment. Volgens Quirine de Weerd, Lidl, “zijn we er nog niet, allemaal niet. Maar duurzaamheid heeft intern een enorme vlucht genomen”. Superlijst houdt supermarkten scherp, stelt Anita Scholte Op Reimer. Ze benoemt dat initiatieven zoals het groentezakje die we ondertussen allemaal kennen een nieuw normaal creëren. Louise Vet zet vervolgens de zaal op scherp. Ze benadrukt dat de verantwoordelijkheid van de supermarkt tot ver in de keten reik, tot aan de ontbossing die op grote schaal plaatsvindt. Ze kijkt ernaar uit te zien wie “het gewoon gaat doen”.

Monitor duurzaamheid bij ministerie

Hoewel de supermarkten een centrale rol hebben, kan de overheid daarin ondersteunen. Secretaris-Generaal Jan Kees Goet van het Ministerie van LNV: “Superlijst levert iets op dat de overheid nog niet is gelukt: transparantie vergroten bij supermarkten.” Transparantie is geen doel op zich maar vormt wel een belangrijke basis, blijkt deze ochtend. Het nieuws dat het Ministerie van LNV deze ochtend brengt, is dat het een dashboard laat ontwikkelen, waarmee ze de rol van monitoring, thans gedaan door Questionmark met Superlijst Groen, overnemen. Het dashboard maakt duurzaamheids prestaties bij supermarkten inzichtelijk.

Uitdaging voor verdere verduurzaming

Een van de belangrijkste indicatoren in verduurzaming is CO2-uitstoot, verdeeld in scope 1, 2 en 3. Marc Jansen benadrukt in een paneldiscussie met Hanneke Muilwijk en Tjeerd de Groot dat supermarkten veel maatregelen nemen om scope 1 en 2 uitstoot te verminderen. Hanneke Muilwijk reageert daar kritisch op: “scope 1 en 2 vormen maar 5% van de uitstoot. Dat is belangrijk, maar de grote uitdaging zit in de keten bij de scope 3 uitstoot”. Dit omvat de uitstoot dichtbij, bij Nederlandse boeren. Maar het omvat ook ontbossing in de Cerrado om grond vrij te maken voor de productie van veevoer voor de vee industrie. Anita Scholte op Reimer (Albert Heijn) erkent dit. Zij geeft aan dat voor Albert Heijn  de uitdaging nu ligt in  scope 3 uitstoot reduceren. Immers is Albert Heijn in scope 1 en 2 binnenkort al bijna CO2 neutraal.

Laat het ons weten als wij jou of een andere organisatie voor een volgend symposium van Questionmark moeten uitnodigen

Meer over Superlijst Groen

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte over het werk van Questionmark. Schrijf je in op de nieuwsbrief!

Inschrijven